Door Antoine van Lune op 27 juli 2016

Vraagtekens bij sloop van voormalig ROZ-gebouw

De PvdA-fractie heeft maandag 25 juli 2016 samen met de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om opheldering te vragen over de voorgenomen sloopplannen voor het oude ROZ-gebouw aan de Bankastraat. Volgens beide fracties heeft het gebouw een unieke akoestiek en repetitie- en opnamemogelijkheden die cruciaal zijn voor lokale bands. PvdA en SP willen daarom dat onderzocht wordt hoe het gebouw en de functies in stand gehouden kunnen worden.

Kort geleden is bekend geworden dat de gemeente Maastricht het oude ROZ-gebouw wil slopen vanwege de conclusies uit het bouwtechnisch rapport; er zijn volgens de gemeente serieuze gebreken aan het gebouw. Om deze reden moet een groot aantal gebruikers van SAM Ateliers voor 1 oktober vertrekken. De PvdA-fractie is – net zoals de SP-fractie – in gesprek gegaan met de huidige gebruikers van het pand. Uit de gesprekken blijkt dat vooral de muzikanten die gebruik maken van het pand geen andere kwalitatief vergelijkbare repetitie- en opnamemogelijkheden hebben. De bands geven aan dat er op dit moment onvoldoende repetitieruimtes zijn bij de Muziekgieterij. Daarnaast geven zij aan dat er geen alternatieve locaties zijn met opnamestudio’s die alle benodigde faciliteiten hebben.

Iedereen – jong en oud – moet zich cultureel kunnen ontwikkelen. Het maakt niet uit of het om theater, dans of popmuziek gaat. De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor lokale bands om te repeteren en om hun eigen werk op te nemen. Dit is goed voor de voedingsbodem voor popcultuur in Maastricht. Daarnaast is het goed voor de verdere ontwikkeling van de Muziekgieterij als Euregionaal poppodium. Wij hechten daarom veel waarde aan het behoud van het oude ROZ-gebouw en de unieke faciliteiten die het biedt. Wij vinden daarom dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden om het gebouw te behouden.

Lees hier de vragen aan het college:
Artikel 48 RvO vragen sloop ROZ gebouw

Antoine van Lune

Antoine van Lune

2016 – 2018 Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Voormalig redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur” Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune Intro:

Meer over Antoine van Lune