27 november 2017

Vraagtekens bij rol wethouder in crisis bij Trajekt

De PvdA-fractie is geschrokken van de crisis bij welzijnsorganisatie Trajekt en de rol die wethouder Jack Gerats (SP) hierin heeft. Binnen Trajekt is er na het vertrek van de interim-directeur een conflict ontstaan tussen een bedrijfsledengroep en de Raad van Toezicht over de voorgenomen samenwerking met welzijnsorganisatie PIW (een evenknie van Trajekt in Sittard).
Wij krijgen het beeld dat de wethouder zich actief bemoeit met deze interne kwestie van de welzijnsorganisatie en dat terwijl Trajekt alleen een subsidie krijgt en geen onderdeel is van de gemeente Maastricht.

Uit berichtgeving van Dagblad de Limburger blijkt dat wethouder Gerats zonder medeweten van de Raad van Toezicht aanwezig is geweest bij een bijeenkomst van medewerkers en vakbondsleden in de bedrijfsledengroep. Daarnaast wordt er in de krant gesproken over ‘andere bemoeienissen’ van de wethouder in interne kwesties.

De PvdA-fractie vindt het erg belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden voor de crisis binnen Trajekt en dat de rust terugkeert. Volgens de PvdA-fractie draagt de inmenging van de wethouder niet bij aan het oplossen van het conflict binnen Trajekt en is het ongepast om als subsidiegever jezelf te mengen in een conflict tussen Raad van Toezicht en Bedrijfsledengroep van een eigenstandige organisatie.

Raadslid Antoine van Lune heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gang van zaken.

 
Lees hier de vragen:

1. Kunt u bevestigen dat u op 22 november jl. een brief heeft ontvangen van de Raad van Toezicht van Stichting Trajekt? Zo ja, dan verzoeken wij deze brief te delen met de gemeenteraad. Mocht u deze brief niet willen delen met de gemeenteraad dan verzoeken wij u aan te geven op welke (wettelijke) basis u zich baseert.

2. Klopt het dat de RvT niet op de hoogte was van de aanwezigheid van wethouder Gerats tijdens een bijeenkomst van de BLG? Zo ja, waarom heeft het college de RvT van Trajekt daarvan niet op de hoogte gesteld?

3. Was het college van burgemeester en wethouders vooraf op de hoogte van de aanwezigheid van wethouder Gerats bij de bijeenkomst van BLG? Zo ja, heeft het college hiermee ingestemd?

4. Vindt het college van B&W het gepast – als subsidiegever – dat wethouder Gerats aanwezig was bij de bijeenkomst van de BLG? Zo nee, in welke rol was wethouder Gerats dan bij de bijeenkomst? Zo ja, waarom is het volgens het college gepast dat de wethouder aanwezig was?

5. Welke rol heeft wethouder Gerats gehad tijdens de bijeenkomst van de BLG? Welke uitspraken heeft wethouder Gerats tijdens deze bijeenkomst gedaan? En is het college van burgemeester en wethouders het eens met deze uitlatingen?

6. Is het college met de PvdA-fractie eens dat de gemeente als subsidiegever op gepaste afstand moet blijven bij interne kwesties binnen een eigenstandige organisatie zoals Trajekt? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de aanwezigheid van wethouder Gerats bij de bijeenkomst van de BLG? Zo nee, waarom niet?

 

Klik op de onderstaande foto voor de berichtgeving in Dagblad De Limburger van vrijdag 24 november 2017: