Door Anita van Ham op 21 december 2015

Vragen over aanhoudende inbrakenreeks bij voetbalclub vv SCM

Tijdens een gesprek vrijdagavond 11 december jl. met het clubbestuur van voetbal vereniging Standaard Caberg Maastricht spraken de bestuursleden hun ernstige zorgen uit over de aanhoudende reeks inbraken die hun vereniging teistert. Niet alleen het ongemak, de schade, het midden in de nacht moeten opstaan om met de politie te gaan kijken en aangifte te doen, maar natuurlijk ook de financiële gevolgen gaan de bestuurders en de club niet in de koude kleren zitten.
Ook in Dagblad De Limburger liet het bestuur publiekelijk een noodkreet horen.

Raadslid Anita van Ham en burgerraadslid Didier Jacobs hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders

1. Bent u op de hoogte van de reeks van 17 inbraken bij VV SCM in de afgelopen 10 maanden?
2. Bent u het met ons eens dat dit voor de vereniging en haar vrijwilligers zeer schadelijk is, zowel financieel als moreel en emotioneel?
3. Bent u het met ons eens dat in deze (hopelijk uitzonderlijk) ernstige situatie van gemiddeld twee inbraken per maand (!) extra inzet van de gemeente wenselijk en gerechtvaardigd is?
4. Erkent u het risico dat bij niet oplossen of verminderen van het probleem het verenigingsleven bij de club en daarmee de participatie onder druk komt te staan?
5. Indien u het met ons eens bent op vragen 2, 3 en 4, bent u dan bereid op korte die extra inspanning te (laten) verrichten door bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s?

Anita van Ham zal woensdag 23 december 2015 de club nogmaals bezoeken om met het bestuur te kijken naar oplossingen en de bijdrage die PvdA Maastricht daar bestuurlijk aan zou kunnen leveren.

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham