17 april 2013

Vroege Vaandels

Jarenlang heeft de PvdA afdeling Maastricht een aantal vroeg twintigste eeuwse vaandels van de voorlopers van de PvdA in haar archieven gehad. Omdat het huidige afdelingsbestuur aan dit bezit een grote cultureel-historische waarde hecht, is twee jaar geleden besloten om fondsen te werven om de vaandels te laten restaureren en te laten opnemen in archieven die daar voor bestemd zijn.

Het Limburgs Museum in Venlo wilde de vaandels graag overnemen, mits ze zouden zijn gerestaureerd. Om de restauratie te kunnen bekostigen heeft het bestuur een bijdrage gevraagd aan de Elisabeth Strouvenstichting. Nadat de Elisatbeth Strouvenstichting haar bijdrage had toegezegd heeft het bestuur de ontbrekende middelen uit het Heltsel Settonfonds gehaald om de vaandels in de oude glorie te herstellen. De vlaggen zijn voor de restauratie tijdelijk ondergebracht bij het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Het herstelproces is uitgevoerd door Doortje Lucassen.

De vlaggen zijn nu weer in goede staat en kunnen dankzij het Limburgs Museum voor het nageslacht  bewaard blijven. De afdeling draagt dit PvdA-erfgoed op 1 mei 2013 – tijdens de viering van de Dag van de Arbeid – over aan het Limburgs Museum in Venlo.

Interview tijdens 1 mei-viering van PvdA Maastricht met Jacques Costongs, Jan Schatorjé, directeur van het Limburgs Museum, en restaurator Doortje Lucassen.

 

Vlag NVV jongeren gerestaureerd door Doortje Lucassen SHCLK

Vlag MBB gerestaureerd door Doortje Lucassen SHCL

SAM_1003_bewerkt-1