11 februari 2017

Weer gedoe over de tram

In Dagblad de Limburger verscheen op 11 februari jl. een bericht over mogelijke problemen met de subsidie voor de tram.
De PvdA wil weten hoe het zit en stelde kamervragen.

Lees hier de kamervragen:

Schriftelijke vragen van de leden Hoogland en Fokke (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Subsidie tram in gevaar’.

1 Kent u het bericht ‘Subsidie tram in gevaar’?
2 Heeft u gedreigd met het intrekken van de subsidie voor de tramlijn? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe verklaart u de berichtgeving?
3 Bent u bereid met de provincie in overleg te treden om gezamenlijk tot een oplossing te komen, met als doel de reizigers tussen Nederlands en Belgisch Limburg zo snel mogelijk een nieuwe openbaar vervoerverbinding te bieden? Zo ja, wanneer vangt dit overleg aan? Zo nee, waarom niet?
4 Is het project tramlijn Hasselt-Maastricht daadwerkelijk in de uitvoeringsfase? Wordt hierover door ministerie en provincie hetzelfde gedacht? Zo nee, waar zit het verschil van inzicht?

Lees hier het artikel: