Door Anita van Ham op 22 mei 2015

Weg met de motie Oskam: geen Haags wietdictaat!

Dinsdag 19 mei jl. heeft de Tweede Kamer de motie Oskam aangenomen. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om geen enkele ruimte te geven aan de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot de gereguleerde wietteelt.
PvdA-fracties in Maastricht, Heerlen, Venlo en Eindhoven zijn verbaasd dat zonder overleg met betrokken gemeenten de Tweede Kamer een dergelijk besluit neemt.

Deze gemeenten hebben al jaren forse overlast vanwege de drugsproblematiek. Zij zijn in goed overleg gezamenlijk hard aan de slag een oplossing te vinden die werkt. Juist de lokale bestuurders ervaren dagelijks de problemen en kunnen dus ook het beste inschatten hoe deze problemen kunnen worden opgelost.
Dit Haags dictaat loopt dwars door al deze afspraken heen. Wij voelen ons als gemeenten op deze manier dan ook absoluut niet serieus genomen. De motie Oskam verbiedt gemeenten op de ingeslagen weg verder te gaan, terwijl wij juist van mening zijn dat deze weg de oplossing kan zijn om de veiligheid in de wijken en de buurten te verbeteren. Ook vinden wij het te makkelijk om wel van bovenaf zaken te willen verbieden, maar geen enkele oplossing aan te bieden voor de problematiek waar wij al tijden mee kampen.

De PvdA Maastricht, Venlo, Heerlen en Eindhoven roepen hun andere collega-politici op ook hun stem te laten horen om duidelijk te maken dat dit Haags dictaat op deze manier onaanvaardbaar is. Wij verzoeken de minister dan ook om met de gemeenten in overleg te treden ten einde te spreken over de problemen met betrekking tot de achterdeur. Wij roepen dan ook op om gezamenlijk tot een oplossing te komen en niet voor gemeentes te denken.

Anita van Ham
raadslid PvdA Maastricht

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham