Door op 17 maart 2014

Zorg op maat, ook in Maastricht

Ramon Testroote, PvdA-wethouder Sociale Infrastructuur en Sport in Venlo, was gastspreker tijdens het PvdA-zorgdebat in het Bonnefanten Museum in Maastricht op 27 februari jl..
Testroote is nationaal bekend geworden door zijn aanpak van jeugdwerkloosheid in Venlo en zijn vernieuwende visie op de zorg. Testroote houdt een verhaal als een wervelwind.
In een klein uur verhaalt hij over de manier waarop de Nederlandse zorg op dit moment is ingericht en stelt hij dat dat zorg-vehikel binnenkort gaat vastlopen. Het aantal mensen dat zorgbehoevend is stijgt, onder meer door de vergrijzing. Tegelijkertijd lopen de kosten van de zorg steeds meer op. Dit wordt versterkt door de bureaucratie, wetten en regelgeving. De verschillende instanties die vanuit hun eigen optiek zorg leveren en zich niet aanpassen aan andere zorgpartners dragen ook bij aan het probleem. Dat moet anders kunnen.

Lees hier het volledige verslag Zorgdebat PvdA