Door op 17 februari 2014

Zorgdebat: denk en discussieer mee met Ramon Testroote en de fractie

Geachte heer, mevrouw,

De fractie van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het gesprek over de toekomst van de zorg in Maastricht.

Op het terrein van Welzijn & Zorg verandert er veel. De gemeente neemt heel wat taken van het Rijk en de provincie over vanuit de gedachte dat de zorg dan dichter bij mensen georganiseerd kan worden. Er kan meer maatwerk worden geleverd maar ook zou er flink bezuinigd moeten kunnen worden. Tot die taken horen de begeleiding van mensen met een beperking of chronisch zieken, vrijwillige en gedwongen jeugdzorg maar ook de participatiewet (Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WSW, WWB, WIJ en Wajong).

PvdA Maastricht onderkent de voordelen van het organiseren van zorg dicht bij mensen maar ziet ook dat het niet gemakkelijk zal worden.

De PvdA vindt:

Mensen die de zorg en begeleiding echt nodig hebben, mogen van deze bezuiniging niet de dupe worden. Het is dus zaak de zorg efficiënter en doelgerichter te organiseren, door de goed opgeleide zorgverleners meer bewegingsvrijheid te geven en overbodige bureaucratie en managementlagen weg te halen. Instellingen kunnen hun samenwerking verbeteren, zorg veel beter afstemmen en vooral:
niet uitgaan van hun eigen belangen, maar van wat mensen aan zorg nodig hebben.
Wij nodigen u – als professionals en vrijwilligers – uit om met ons en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Wij doen dat met Wethouder Ramon Testroote van Venlo die met het project “Venlo Droom” landelijk naam heeft gemaakt. In Venlo is het “Huis van de Wijk” gerealiseerd: een knooppunt waar alles samenkomt: wonen, werk, welzijn en zorg. Een aanpak die geleid heeft tot het aanpakken van de verkokering en meer ruimte biedt voor maatwerk, een aanpak die ons ook in Maastricht voor ogen staat.

Graag spreken we u op 27 februari in het auditorium van het Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250 in Maastricht. We starten om 20 uur. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan: fractiepvdamaastricht@gmail.com

Hartelijke groet,

Frans Bastiaens
Fractievoorzitter PvdA Maastricht