Kandidaten GR2018

Manon Fokke

Manon Fokke

Raadslid - Fractievoorzitter

Bestuur, financiën en ondersteuning - Veiligheid - Recreatie - Sociaal domein en Armoede - Volksgezondheid en milieu
Anita van Ham

Anita van Ham

Raadslid

Verkeer en vervoer - Economie en werkgelegenheid
Maren Slangen

Maren Slangen

Raadslid

Onderwijs - Cultuur - Sociaal Domein en Armoede
Didier Jacobs

Didier Jacobs

Burgerlid

Veiligheid - Sport en Recreatie
Sarah Smeets – Kaitjilij

Sarah Smeets – Kaitjilij

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 6
Henri Borgignons

Henri Borgignons

Burgerlid

Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing - Financiën - Armoede
Chris Koot

Chris Koot

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 8
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Lid Provinciale Staten / Bestuurslid Afdeling

Ruimte, landbouw en milieu
Liesbeth Hans

Liesbeth Hans

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 10
Bence Bánki

Bence Bánki

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 11
Jintro Pauly

Jintro Pauly

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 12
Christel de Vrede – van Gool

Christel de Vrede – van Gool

Burgerlid

Bestuur, financiën en ondersteuning - Verkeer en vervoer - Milieu - Sociaal Domein (Zorg/Volksgezondheid) - Cultuur
Thuur Slangen

Thuur Slangen

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 14
Sico Bouwsma

Sico Bouwsma

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 15
Jules Claessens

Jules Claessens

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 16
Taha Bouders

Taha Bouders

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 17
Jacques Costongs

Jacques Costongs

Voorzitter Gewest Limburg - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 34