Kandidaten GR2018

Manon Fokke

Manon Fokke

Raadslid - Fractievoorzitter

Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare ruimte, Natuur/Milieu/Water/Afval, Bestuur & Dienstverlening, Veiligheid
Anita van Ham

Anita van Ham

Raadslid

Economie & Werkgelegenheid, Verkeer & Mobiliteit
Maren Slangen

Maren Slangen

Raadslid

Student & Stad (onderwijs) Armoede (sociale zekerheid) Jeugdzorg (welzijn & samenleving)
Didier Jacobs

Didier Jacobs

Burgerraadslid

Sport, Veiligheid
Antoine van Lune

Antoine van Lune

Burgerraadslid

Wonen (stadsontwikkeling) Cultuur, Commissie begroting & verantwoording
Sarah Smeets – Kaitjilij

Sarah Smeets – Kaitjilij

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 6
Henri Borgignons

Henri Borgignons

Burgerraadslid

Ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling) Financiën (algemene inkomsten en uitgaven)
Chris Koot

Chris Koot

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 8
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Kandidaat - Fractiemedewerker politieke strategie PvdA-fractie Provinciale Staten

Lijst 5 Plaats 9
Liesbeth Hans

Liesbeth Hans

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 10
Bence Bánki

Bence Bánki

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 11
Jintro Pauly

Jintro Pauly

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 12
Christel de Vrede – van Gool

Christel de Vrede – van Gool

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 13
Thuur Slangen

Thuur Slangen

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 14
Sico Bouwsma

Sico Bouwsma

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 15
Jules Claessens

Jules Claessens

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 16
Taha Bouders

Taha Bouders

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 17
Monique Quint – Maagdenberg

Monique Quint – Maagdenberg

Voorzitter (wrnd) - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 31
Liesbeth van Binnebeke

Liesbeth van Binnebeke

Secretaris - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 27
Wiel Rousseau

Wiel Rousseau

Voorzitter programmacommissie - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 38
Jacques Costongs

Jacques Costongs

Voorzitter Gewest Limburg - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 34