01 De buurt als uitgangspunt

De PvdA wil de buurten hun rol teruggeven. Mensen in de buurt weten zelf heel goed wat er nodig is. De PvdA vertrouwt de buurten die verantwoordelijkheid toe.

De PvdA wil de buurten hun rol teruggeven. Mensen in de buurt weten zelf heel goed wat er nodig is. De PvdA vertrouwt de buurten die verantwoordelijkheid toe.

Hoe doen we dat?

  • Buurtnetwerken zijn onze oren en ogen. We zorgen dat de gemeente beter luistert én ondersteunt met geld en mensen.
  • We ondersteunen nieuwe ideeën en behouden succesvolle projecten.
  • We maken de regels voor het krijgen van geld voor buurtactiviteiten eenvoudiger en onderzoeken de mogelijkheid van wijkbudgetten.
  • De gemeente houdt de vinger aan de pols hoe geld besteed wordt en of het doel bereikt wordt. De gemeente handelt daarin vanuit vertrouwen.
  • We verbeteren de dienstverlening van de gemeente door het openen van mobiele gemeenteloketten.
  • De buurt heeft eerste koopoptie bij verkoop van gemeentelijk vastgoed.
  • Elk stadsdeel krijgt weer een eigen wethouder.

 

=============