02 Wonen in een schone en veilige buurt

De Maastrichtenaren verdienen veilige en schone buurten waar het goed wonen is.

De Maastrichtenaren verdienen veilige en schone buurten waar het goed wonen is.

Hoe doen we dat?

  • Samen met woningcorporaties en de politie pakken we het telen van drugs in woonhuizen en het dealen op straat aan.
  • In iedere buurt is de wijkagent de spin in het web van handhaving en politie.
  • Buurten, verenigingen, scholen, politie en maatschappelijke organisaties, waar onder islamitische, werken samen om radicalisering te voorkomen.
  • De gemeente zorgt dat overlast door afval, onkruid en geluid zo snel mogelijk wordt opgelost. Ieder stadsdeel krijgt een eigen handhavingsteam.
  • De gemeente investeert via de buurtnetwerken in het onderhoud van de buurten.
  • We maken ons sterk voor experimenten met veelzijdige stadsnatuur en geven ruimte voor plannen voor aanleg van buurttuinen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • We maken en houden de samenstelling van de wijken zo divers mogelijk. In overleg met de buurt komt de gemeente tot een goede mix van seniorenwoningen, studentenhuizen en (sociale) huur- en koopwoningen. De gemeente stimuleert levensloopbestendig bouwen.
  • Na het Carré-gebouw en het Student Hotel moet nu geïnvesteerd worden in betaalbare studentenhuisvesting.
  • Maastricht legt tijdelijke verhuur van woonhuizen aan toeristen aan banden in de hele stad.

 

===========