03 Zorg en welzijn in de buurt

Elke Maastrichtenaar telt mee. Daarom is goede en toegankelijke zorg belangrijk. Zorg waarbij de mens centraal staat. Meetellen is mee kunnen doen. Ook als je leeft in armoede of schulden hebt.

Elke Maastrichtenaar telt mee. Daarom is goede en toegankelijke zorg belangrijk. Zorg waarbij de mens centraal staat. Meetellen is mee kunnen doen. Ook als je leeft in armoede of schulden hebt.

Hoe doen we dat?

 • De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen in zijn eigen buurt de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • Kinderen mogen niet de dupe worden van financiële tekorten op de jeugdzorg. Zij krijgen de zorg die nodig is. De gemeente heeft en houdt ieder kind goed in beeld.
 • We maken het aanvragen van zorg en bijstand zo eenvoudig mogelijk, bij een loket in de buurt.
 • De wijkverpleegkundige blijft de spil in ieder zorgteam in de buurt.
 • Informatie over zorg, welzijn, werk en inkomen is in begrijpelijke taal geschreven en beschikbaar in andere talen.
 • Gemeentelijke informatie is niet alleen op het internet te vinden.
 • Geld voor de zorg moet ten goede komen aan mensen die zorg nodig hebben. We pakken geldverspilling aan.
 • Iedereen die minder dan 120% van het minimumloon heeft, betaalt geen eigen bijdrage voor de WMO.
 • De gemeente betrekt buurten, verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en overheidsorganisaties zoals het UWV en de belastingdienst bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van armoede.
 • Voor mensen met een onregelmatig inkomen wordt het gemakkelijker om aanvullend bijstand te krijgen.
 • We hanteren een ruimhartiger minimabeleid voor iedereen, met een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm en maatwerk bijvoorbeeld bij de langdurigheidstoeslag of de bijzondere bijstand.
 • We maken werk van het voorkomen van schulden en we maken de toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen gemakkelijker, met extra aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van computers.
 • Bij zorg en inkomen werkt de gemeente op basis van vertrouwen.

 

============