08 De buurt werkt

Flexibele contracten en onzekerheid zijn een realiteit voor een groot deel van de inwoners van Maastricht, met alle gevolgen van dien. De werkgelegenheid in de regio trekt aan, maar dat betekent niet dat iedereen die een baan zoekt ook een baan vindt. Daartegenover staat dat sommige werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen en overwegen te vertrekken. Maastricht moet een stad zijn met werk voor iedereen.

Flexibele contracten en onzekerheid zijn een realiteit voor een groot deel van de inwoners van Maastricht, met alle gevolgen van dien. De werkgelegenheid in de regio trekt aan, maar dat betekent niet dat iedereen die een baan zoekt ook een baan vindt. Daartegenover staat dat sommige werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen en overwegen te vertrekken. Maastricht moet een stad zijn met werk voor iedereen.

Hoe doen we dat?

  • We betrekken buurten, inwoners, ondernemers, het beroepsonderwijs én de universiteit bij het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten.
  • We gaan aan de slag met jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan. We investeren in maatwerkoplossingen om ook hen een betere kans op een goede toekomst te geven.
  • De gemeente zet in op het behouden en aantrekken van banen in het midden- en kleinbedrijf.
  • Bedrijven die mensen in dienst nemen die al langer niet gewerkt hebben worden daarvoor beloond.
  • We behouden beschutte werkplekken voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.
  • Investeringen van de gemeente zijn altijd gekoppeld aan een sociale werkgelegenheidsprojecten en er is aandacht voor bereikbaarheid van werk en de kosten van vervoer.
  • We zorgen ervoor dat werken met behoud van uitkering, bijvoorbeeld in een praktijkschool, wel binnen een redelijke termijn leidt tot een betaalde baan met een fatsoenlijk contract.
  • Oneerlijk werk wordt aangekaart en aangepakt. Verdringing van betaald werk door vrijwilligers is niet toelaatbaar.
  • Maastricht zet in op de ontwikkeling van de regionale economie: de gemeente werkt aan meer werk en goede opleidingen in de regio en kijkt daarbij ook over de landsgrens.

 

============