Lid Provinciale Staten

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015

Periode maart 2014- maart 2015
Burger niet-raadslid
Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit

Periode tot 2014
Burger niet-raadslid
Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit

Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg

Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010.
Nu is zij zelfstandig juridisch adviseur en werkt daarnaast als consultant voor We4legal.

Ieder mens is uniek en van waarde voor onze stad en onze samenleving. En juist die mensen zijn voor Aleida nu zo belangrijk. Zij wil in een stad wonen, waar oog is voor cultuur, natuur en milieu, maar waar bovenal oog is voor de mensen die in die stad wonen en werken. Via de politiek probeert Aleida aan die stad en die samenlevings haar steentje bij te dragen.