Eerste Kamerlid

André Postema

André Postema

Over André Postema

Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal (sinds 7 juni 2011)

Lid van de kamercommissies:
– BZK- werkgroe expertmeeting POC-rapport;
– delegatie naar de Raadevense Interparlementaire Beneluxraad
– Economische Zaken;
– Europese Zaken;
– Financiën;
– Sociale Zaken een werkgelegenheid.

Oud fractievoorzitter PvdA Maastricht (2002 – oktober 2005)

Vice-voorzitter College van Bestuur, Universiteit Maastricht, vanaf 1 oktober 2005

Nevenfuncties:
– lid raad van commissarissen Chemelot Campus BV, vanaf 2012;
– lid raad van commissarissen Maastricht UMC + Holding BV sinds 2010;
– lid stuurgroep OP-Zuid sinds 2009;
– voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht sinds 2006:
– voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Zuid-Oost Nederland sinds 2006;
– voorzitter raad van commissarissen Biopartner Centrum Maastricht BV sinds 2006;
– voorzitter raad van commissarissen Biomedbooster BV sinds 2006;
– lid raad van commissarissen wonen boven winkels NV sinds 2005;
– lid algemeen bestuur Stichting SURF, vanaf 2005.