Contact

 

Fractie:

Contactgegevens raadsleden en burgerraadsleden

Portefeuilleverdeling fractie:

Manon Fokke
Fractievoorzitter
Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare ruimte, Natuur/Milieu/Water/Afval, Bestuur & Dienstverlening, Veiligheid

Anita van Ham
Raadslid
Economie & Werkgelegenheid, Verkeer & Mobiliteit

Maren Slangen
Raadslid
Student & Stad (onderwijs) Armoede (sociale zekerheid) Jeugdzorg (welzijn & samenleving)

Didier Jacobs
Burgerlid
Sport en Veiligheid

Antoine van Lune
Burgerlid
Wonen (stadsontwikkeling) Cultuur, Commissie begroting & verantwoording

Henri Borgignons
Burgerlid
Ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling) Financiën (algemene inkomsten en uitgaven)

 

Afdeling

Secretaris PvdA Maastricht
Heugemerweg 14
6221 GJ Maastricht
06-46.56.36.43

secretaris.pvdamaastricht@live.nl

 

Ombudsteam

ombudsteam.pvdamaastricht@gmail.com

 

JS Maastricht/Limburg

secretarisjsmaastricht@gmail.com

 

==========