Contact

Fractie:

De fractie vergadert iedere donderdag om 20.00 uur in  Mosae Forum. De vergaderingen zijn openbaar.

Contactgegevens raadsleden en burgerleden:

https://www.gemeentemaastricht.nl/manon-fokke
https://www.gemeentemaastricht.nl/anita-van-ham
https://www.gemeentemaastricht.nl/maren-slangen
https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-gemeenteraad/burgerleden/didier-jacobs
https://www.gemeentemaastricht.nl/henry-borgignons
https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-gemeenteraad/burgerleden/christel-van-gool

Portefeuilleverdeling fractie:

Manon Fokke
Fractievoorzitter
Bestuur, financiën en ondersteuning – Veiligheid – Recreatie – Sociaal domein en Armoede – Volksgezondheid en milieu

Anita van Ham
Raadslid
Economie & Werkgelegenheid, Verkeer & Mobiliteit

Maren Slangen
Raadslid
Onderwijs – Cultuur – Sociaal Domein en Armoede

Didier Jacobs
Burgerlid
Sport en Veiligheid

Henri Borgignons
Burgerlid
Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing – Financiën – Armoede

Christel de Vrede – van Gool
Burgerlid
Bestuur, financiën en ondersteuning – Verkeer en vervoer – Milieu – Sociaal Domein (Zorg/Volksgezondheid) – Cultuur

Afdeling:

Secretaris PvdA Maastricht
Heugemerweg 14
6221 GJ Maastricht
06-46.56.36.43

secretaris.pvdamaastricht@live.nl

 

Ombudsteam:

secretaris.pvdamaastricht@live.nl

 

JS Maastricht/Limburg

secretarisjsmaastricht@gmail.com

 

==========