Alle mensen

Manon Fokke

Manon Fokke

Raadslid - Fractievoorzitter

Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare ruimte, Natuur/Milieu/Water/Afval, Bestuur & Dienstverlening, Veiligheid
Anita van Ham

Anita van Ham

Raadslid

Economie & Werkgelegenheid, Verkeer & Mobiliteit
Maren Slangen

Maren Slangen

Raadslid

Student & Stad (onderwijs) Armoede (sociale zekerheid) Jeugdzorg (welzijn & samenleving)
Didier Jacobs

Didier Jacobs

Burgerraadslid

Sport, Veiligheid
Antoine van Lune

Antoine van Lune

Burgerraadslid

Wonen (stadsontwikkeling) Cultuur, Commissie begroting & verantwoording
Sarah Smeets – Kaitjilij

Sarah Smeets – Kaitjilij

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 6
Henri Borgignons

Henri Borgignons

Burgerraadslid

Ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling) Financiën (algemene inkomsten en uitgaven)
Chris Koot

Chris Koot

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 8
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Kandidaat - Fractiemedewerker politieke strategie PvdA-fractie Provinciale Staten

Lijst 5 Plaats 9
Liesbeth Hans

Liesbeth Hans

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 10
Bence Bánki

Bence Bánki

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 11
Jintro Pauly

Jintro Pauly

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 12
Christel de Vrede – van Gool

Christel de Vrede – van Gool

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 13
Thuur Slangen

Thuur Slangen

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 14
Sico Bouwsma

Sico Bouwsma

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 15
Jules Claessens

Jules Claessens

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 16
Taha Bouders

Taha Bouders

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 17
Sjors Smal

Sjors Smal

Fractie-assistent

Monique Quint – Maagdenberg

Monique Quint – Maagdenberg

Voorzitter (wrnd) - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 31
Liesbeth van Binnebeke

Liesbeth van Binnebeke

Secretaris - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 27
Maikel Maes

Maikel Maes

Penningmeester

Coördinator verkiezingsproces GR2018, Lid Ombudsteam
Wiel Rousseau

Wiel Rousseau

Voorzitter programmacommissie - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 38
Joop van den Berg

Joop van den Berg

Voorzitter kandidaatstellingscommissie

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid Provinciale Staten

Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen

Tweede kamerlid

Buitenlandse zaken, Defensie, She decides
André Postema

André Postema

Eerste Kamerlid

Jacques Costongs

Jacques Costongs

Voorzitter Gewest Limburg - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 34