Alle mensen

Ed Albertz

Ed Albertz

Bestuurslid Afdeling

Jo Maes

Jo Maes

Penningmeester

Manon Fokke

Manon Fokke

Raadslid - Fractievoorzitter

Bestuur, financiën en ondersteuning - Veiligheid - Recreatie - Sociaal domein en Armoede - Volksgezondheid en milieu
Anita van Ham

Anita van Ham

Raadslid

Verkeer en vervoer - Economie en werkgelegenheid
Maren Slangen

Maren Slangen

Raadslid

Onderwijs - Cultuur - Sociaal Domein en Armoede
Didier Jacobs

Didier Jacobs

Burgerlid

Veiligheid - Sport en Recreatie
Antoine van Lune

Antoine van Lune

Voorzitter programmacommissie GR2022

Sarah Smeets – Kaitjilij

Sarah Smeets – Kaitjilij

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 6
Henri Borgignons

Henri Borgignons

Burgerlid

Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing - Financiën - Armoede
Chris Koot

Chris Koot

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 8
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Lid Provinciale Staten / Bestuurslid Afdeling

Ruimte, landbouw en milieu
Liesbeth Hans

Liesbeth Hans

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 10
Bence Bánki

Bence Bánki

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 11
Jintro Pauly

Jintro Pauly

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 12
Christel de Vrede – van Gool

Christel de Vrede – van Gool

Burgerlid

Bestuur, financiën en ondersteuning - Verkeer en vervoer - Milieu - Sociaal Domein (Zorg/Volksgezondheid) - Cultuur
Thuur Slangen

Thuur Slangen

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 14
Sico Bouwsma

Sico Bouwsma

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 15
Jules Claessens

Jules Claessens

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 16
Taha Bouders

Taha Bouders

Kandidaat

Lijst 5 Plaats 17
Albert Nuss

Albert Nuss

Voorzitter (wrnd)

Liesbeth van Binnebeke

Liesbeth van Binnebeke

Secretaris

Maikel Maes

Maikel Maes

Bestuurslid Afdeling

Joop van den Berg

Joop van den Berg

Voorzitter kandidaatstellingscommissie GR2022

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid Provinciale Staten

Mobiliteit en duurzaamheid
Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen

Tweede kamerlid

Buitenlandse zaken, Defensie, She decides
Jacques Costongs

Jacques Costongs

Voorzitter Gewest Limburg - Kandidaat

Lijst 5 Plaats 34