Standpunten

Zoeken

01 De buurt als uitgangspunt

De PvdA wil de buurten hun rol teruggeven. Mensen in de buurt weten zelf heel goed wat er nodig is. De PvdA vertrouwt de buurten die verantwoordelijkheid toe.

Lees verder

02 Wonen in een schone en veilige buurt

De Maastrichtenaren verdienen veilige en schone buurten waar het goed wonen is.

Lees verder

03 Zorg en welzijn in de buurt

Elke Maastrichtenaar telt mee. Daarom is goede en toegankelijke zorg belangrijk. Zorg waarbij de mens centraal staat. Meetellen is mee kunnen doen. Ook als je leeft in armoede of schulden hebt.

Lees verder

04 Scholen in de buurt

Een goed begin is het halve werk, dat geldt in het bijzonder voor onze kinderen. Zij moeten in Maastricht de beste kans krijgen op een goede start in het leven.

Lees verder

05 Kunst, cultuur en sport in de buurt

We beginnen al op de kleuterschool met kunst en sport: we zingen, we tekenen en we spelen en sporten op het schoolplein. Het is belangrijk om je te kunnen uiten op een andere manier dan alleen met woorden. Je uiten en je gezond voelen is goed voor jezelf en het straalt af op je omgeving. Kunst, cultuur en sportmogelijkheden dragen bij aan het welzijn van de stad.

Lees verder

06 De bereikbare buurt

Een verstopte stad is een onaantrekkelijke stad voor inwoners en bezoekers. We verbeteren de toegang tot de stad en de doorstroming en verkeersveiligheid in buurt.

Lees verder

07 De buurt van de toekomst

Ook de Maastrichtenaar van morgen verdient een buurt waarin je goed en gezond kunt leven.

Lees verder

08 De buurt werkt

Flexibele contracten en onzekerheid zijn een realiteit voor een groot deel van de inwoners van Maastricht, met alle gevolgen van dien. De werkgelegenheid in de regio trekt aan, maar dat betekent niet dat iedereen die een baan zoekt ook een baan vindt. Daartegenover staat dat sommige werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen en overwegen te vertrekken. Maastricht moet een stad zijn met werk voor iedereen.

Lees verder

09 De buurt, Maastricht en de Euregio

Maastricht is de hoofdstad van Limburg en moet die functie ook echt weer vervullen. Dit schept kansen én verplichtingen voor de economische en culturele infrastructuur.

Lees verder

Het hart in de buurt

Maastricht is een stad waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Buurten horen een belangrijke rol te spelen om de stad voor al die Maastrichtenaren veilig en sociaal te maken en te houden. De PvdA wil het hart terug in de buurt. We willen een stad waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders eronder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Alle buurten samen maken de stad.

Lees verder