Standpunten

Zoeken

01    Wonen, buurten en veiligheid

1.    Wonen, buurten en veiligheid Het is voor PvdA Maastricht onverteerbaar dat wonen voor steeds meer mensen onbetaal­baar wordt. Starters kunnen bij hoge uitzondering een woning kopen, ouderen kunnen niet doorstromen, huren rijzen de pan uit. Pandjesbazen kopen ieder geschikt pand om er studentenkamers van te maken. Dat is slecht voor de balans in een

Lees verder

02    Economie, werk en armoedebestrijding

2.    Economie, werk en armoedebestrijding Bestaanszekerheid is dé basisbehoefte. De beste manier om dit te bereiken is vast werk. Iedereen die kan werken, moet kunnen werken. Het bevorderen van een diverse econo­mische bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven zijn daarvoor middelen, niet een doel op zichzelf. Als kennis­stad moeten wij ons richten op waar

Lees verder

03    Verenigingen, kunst en cultuur

3.    Verenigingen, kunst en cultuur Verenigingen, kunst en cultuur brengt de stad tot leven. Ze geven mensen de mogelijkheid zich uit te drukken en samen te zijn. Maastricht kan niet zonder cultuur. Maastricht heeft door de eeuwen heen cultureel veel geboden en mag daar trots op zijn. Er is nog altijd een groot verenigingsleven in

Lees verder

04    Duurzaamheid en mobiliteit

4.    Duurzaamheid en mobiliteit Een schone, duurzame stad is ván en vóór iedereen, daarom kiest PvdA Maastricht voor sociale oplossingen. Wij zien duurzaamheid als een kans en maken ruimte voor lokale ideeën. De energietransitie raakt iedereen. Inwoners moeten niet alleen de nadelen, maar ook de voordelen ervaren. De PvdA zet in op de volgende punten:

Lees verder

05    Sociaal domein en gezondheid

5.    Sociaal domein en gezondheid De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in onze samenleving. De PvdA vindt dat de overheid mensen moet helpen die het minder hebben. Solidariteit is voor ons de kurk waar­op de samenleving drijft. Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn volgens het principe “de sterkste schouders, de zwaarste

Lees verder

06    Jeugd en onderwijs

6.    Jeugd en onderwijs Wij willen dat onze jeugd opgroeit in een stad waar ook zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen, waar kinderen ongeacht de wijk waar ze wonen dezelfde kansen hebben. Op dit moment is er landelijk

Lees verder

07    Bestuur en financiën

7.    Bestuur en financiën In de afgelopen vier jaar is steeds weer gebleken dat de stad echt moet werken aan goed bestuur. Verschillende affaires maakten duidelijk dat de gemeente er zowel financieel als bestuurlijk beroerd voor staat. Op het stadhuis zijn bestuurders te veel met zichzelf en de organisatie bezig. Inwoners staan niet meer voorop.

Lees verder

Hart voor de stad

Maastricht is een stad waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. We willen een stad waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders eronder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Hart voor de stad.

Lees verder