11 oktober 2014, om 12:00 | café De Wolwaag

Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Op zaterdag 11 oktober 2014 wordt de eerste ALV van het nieuwe politieke seizoen gehouden. De vergadering vindt plaats vanaf 10.00 uur. Locatie: Café de Wolwaag, Onze lieve vrouwenplein 26

AGENDA

1 Welkom

2 Vaststelling agenda en mededelingen

3 Verslag ALV 19 juli 2014 (op te vragen bij secretaris.pvdamaastricht@live.nl)

4 Bestuur
– bestuurlijke vernieuwing
– meedenken over klankbordgroepen
– aankondiging Jaarplan ALV december

5 Fractie
– voorstellen ondersteuningsfractie
– uitwerking speerpunten
– presentatie en discussie actueel onderwerp

6 Jonge Socialisten Maastricht
– koers 2015

7 Onze Limburgse PvdA genoten
– Gewest (Provinciale campagne
– Heuvelland (samenwerking) en Zuid Limburg (Van Waarde)

8 Sluiting formeel en informeel

Liesbeth van Binnebeke,
Secretaris