29 november 2014, om 09:30 | De Oolderhof, Roermond-Herten

ALV Gewest

Inloop en registratie vanaf 9.30 uur (omdat er officieel gestemd moet worden). Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Roermond-Herten
Tel 0475-333693
www.oolderhof.nl

Op de agenda staat o.a. de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Porvinciale Staten.