24 juni 2013 | Fractiehuis PvdA, Frankenstraat 122

ALV JS Maastricht

Algemene ledenvergadering
JS Maastricht

AGENDA
1. Opening
2. Woord van welkom door Lieke Kuiper
3. Agenda vaststellen
4. Verantwoording door bestuur
5. Presentatie van de begroting door Sander Tromp
6. Verkiezen nieuwe bestuur
6a. Kandidaten voorstellen
6b. Stemmen
7. Overdracht nieuwe bestuur door Kuiper
8. Slot