2 april 2015, om 20:30 | Café de Tribunal

Ledenborrel

Noud Schaper is wat in kringen van bestuur en fractie een betrokken lid wordt genoemd. Maar Noud Schaper is natuurlijk gewoon geïnteresseerd in politiek en voelt zich op zijn plek bij de sociaal democratie. Wie af en toe naar de algemene ledenvergaderingen van PvdA Maastricht komt, zal Noud ook kennen, want Noud komt al jaren. Als scholier, als student en nu als jonge professional in de zorg, vaak samen met zijn compaan, oud-raadslid Marnix Janssen. Ze stellen zich wat aan de rand van het gezelschap op en Noud zal altijd een kritische vraag stellen en af en toe een belangstellende of fronsende blik werpen. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werkte Noud mee aan ons verkiezingsmagazine Rood Vuur en daarna heeft hij zich bij het bestuur gemeld om mee te helpen om de nieuwe Alv’s vorm te geven. Noud is 27 en doet mee!

Zoekend naar vormen om meer leden te betrekken bij de dag dagelijkse politieke gang van zaken, heeft Noud het initiatief genomen – nieuwsgierig naar wat de Maastrichtse PvdA-fractie en ons kersverse statenlid Aleida Berghorst nu zo allemaal doet en van plan is – tot een informele ledenborrel op een doordeweekse dag. Fractievoorzitter Frans Bastiaens en Aleida waren meteen enthousiast. In een tijd waarin er in de politiek veel gebeurt, denk aan de Provinciale Statenverkiezingen, de decentralisaties en de nieuwe werkwijze raad, is het immers goed om als Maastrichtse sociaal democraten regelmatig contact met elkaar te hebben. Om elkaar beter te leren kennen en elkaar te voeden met ideeën en opvattingen.

PvdA Maastricht nodigt leden en belangstellenden daarom van harte uit om de Maastrichtse fractie, statenleden en elkaar te ontmoeten:

Wat: Een borrel drinken met fractie en statenleden
Waar: Café de Tribunal
Wanneer: Donderdag 2 april, 20:30 uur
Kosten zijn voor eigen rekening.

Wij rekenen op uw komst!

www.maastricht.pvda.nl
volg PvdA Maastricht ook op facebook en twitter