4 juni 2013

2015: Roze Störrem in Maastricht en Euregio!?

De vooruitzichten voor de zomer van 2015: ‘Roze Störrem boven en in de stad Maastricht’ en de Euregio Maas – Rijn!

Sociaal democraten wordt wel eens verweten dat ze geloven in de maakbaarheid van de samenleving. Het zij zo, maar de boel op zijn beloop laten is het andere uiterste en dat wil je, als verwijt, toch niet aan je broek hebben. Gaat dat geloof in de maakbaarheid nu zover dat sociaal democraten de weergoden naar hun hand kunnen zetten? Nou nee dus. We zijn, zo bewijst de historie, tot veel in staat. We hebben in de geschiedenis, bij bepaalde kwesties, wel eens voor ‘windkracht 10’ (en meer) gezorgd. Maar de weergoden beïnvloeden? We hebben het trouwens over ‘unne roze störrem’ en niet over ‘unne roeje’.

Met die ‘Roze Störrem’ quoten we het bidbook van de werkgroep Maastricht Roze Zaterdag 2015. Op een zaterdag in juni van dat jaar trekt – als alles goed gaat – een optocht van Wijck naar het Vrijthof. Deze ‘cortège’ is het sluitstuk van ‘de Korte Roze Week’ die de werkgroep in Maastricht – en in samenwerking met de steden Aken, Hasselt en Luik – wil neerzetten. De Korte Roze Week (van woensdag tot en met zaterdag) bestaat uit een breed samengesteld programma, met de rechten van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders als thema. Daarmee raken we een van de standpunten van de Partij van de Arbeid en (gelukkig) van de meeste andere politieke partijen in Nederland.

Het standpunt van de PvdA
Het verkiezingsprogramma van de PvdA (2012) is op dat punt volkomen helder en duidelijk. Het standpunt komt (samengevat) op het volgende neer:
‘Meer dan 1 miljoen Nederlanders is lesbisch, homo, biseksueel of transgender. Maar het gebeurt nog te vaak dat mensen worden gediscrimineerd vanwege hun seksuele geaardheid. Dat vinden wij onacceptabel. (…) Daarom zal de PvdA zich krachtig inzetten voor hun emancipatie. Nederland zet zich ook in het buitenland in voor de acceptatie van rechten van seksuele minderheden en het bestrijden van homofobie. Nederland vindt discriminatie op basis van seksuele voorkeur binnen de EU niet aanvaardbaar. Daarom moet Nederland binnen Europa een voortrekkersrol op zich nemen om homo-emancipatie en de emancipatie van andere seksuele minderheden binnen de lidstaten van de Europese Unie en ver daarbuiten te bevorderen.
En dan onder de kop ‘Dit gaan we doen’:
‘ Discriminatie op grond van seksuele geaardheid is niet toegestaan in Nederland. Wij stellen daarom voor dit ook zo te verankeren in de grondwet. In artikel 1 van de grondwet voegen we seksuele geaardheid toe aan de lijst van kenmerken van mensen, waarop je niet ongelijk mag worden behandeld.’
Zeg nu zelf, duidelijker kun je toch niet zijn.

De realiteit is weerbarstig
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPB) heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de standpunten van Nederlanders ten opzichte van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. En wat blijkt? In 2006 keurde nog 15% van de bevolking de ‘gelijkslachtige’ liefde af. In 2012 nam nog maar 6% dat standpunt in. ‘We gaan vooruit’ zou je zeggen, maar …. 29% van de Nederlanders heeft nog steeds moeite met zoenende mannen en 19% van hen ziet liever geen kussende vrouwen. Maar 5% van de middelbare scholieren vindt dat jongeren ten alle tijden eerlijk kunnen zijn over hun seksuele geaardheid.

75% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders wil er niet aan denken dat een jongere een relatie krijgt met iemand van hetzelfde geslacht. Kerkgangers en PVV’ers zijn vaker negatief over homo’s (en andere seksuele minderheden) dan andere landgenoten, aldus het SCPB.
En dan hebben we het nog niet eens over andere landen. We herinneren ons de stennis in Parijs nog, toen het homohuwelijk in het Franse parlement werd behandeld. De anti-homo standpunten van de Russische regering (en de Russisch Orthodoxe kerk) halen wekelijks de krant. En datzelfde geldt voor de landen waar je als homo, lesbo, biseksueel of transgender je leven niet zeker bent.
Er valt dus nog een wereld te bewerken en te winnen.

Maastricht Colours You 2015
Al deze elementen komen terug in het uitgebreide programma van Maastricht Colours You. De werkgroep wil immers verder gaan dan alleen een optocht en een feestje op de zaterdag. In het voorgestelde programma komen onderwerpen aan de orde zoals: homo- en biseksualiteiten transgederisme in de sport (nog steeds een taboe en daarom werkt MVV mee); in het onderwijs (waarom komen jonge mensen nog steeds zo moeilijk ‘uit de kast’?); in het bejaardencentrum en het verzorgingstehuis (daar kruipen ze weer in de kast)en in de religie (alle conservatieve stromingen in de wereldreligies plaatsen homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders in het verdomhoekje). Een ander item is het wegpesten van homo’s en lesbo’s in buurten, zoals dat de afgelopen jaren in een aantal Nederlandse steden heeft plaatsgevonden (gelukkig niet in Maastricht).
En omdat een groot aantal Maastrichtse studenten en nieuwkomers nu net afkomstig zijn uit landen, waar homoseksualiteit (en aanverwante geaardheden) problematisch of levensgevaarlijk is, zijn er speciale programma-onderdelen voor hen.

En een uitgebreid cultureel programma
De directeuren van bijna alle Maastrichtse grote culturele (onderwijs)instellingen hebben toegezegd dat ze hun programma in de Korte Roze Week helemaal op dit evenement afstemmen. Door de medewerking van het Bonnefantenmuseum, Bureau Europa, Marres, Theater aan het Vrijthof, de Toneelacademie, het Conservatorium, Filmtheater Lumière, de Muziekgieterij en andere, ontstaat er dus ook nog eens een speciaal cultureel programma. De werkgroep Roze Zaterdag Maastricht 2015 benadrukt daarbij, dat het een programma voor een breed publiek moet worden.

En de bonte strörrem!

En die Korte Roze Week moet dan worden afgesloten met de eigenlijke Roze Zaterdag met als hoogtepunten: een optocht van Wyck naar het Vrijthof (onder het motto ‘de Bonte Roze Störrem’); een middagprogramma op het Vrijthof (met binnen- en buitenlandse artiesten, studenten van de kunstvakopleidingen, prominente sprekers en vooral gezellig met aparte voorzieningen voor mindervaliden en bejaarden) en avondfeesten in de Bonbonnière en De Muziekgieterij en een openluchtfeest op een van de Maaskades.
En in het hele programma wordt samengewerkt met de steden Aken, Luik en Hasselt.RTV Maastricht heeft al toegezegd om in de Korte Roze Week voortdurend aandacht te besteden aan de verschillende deelevenementen. En de Maastrichtse horeca verzorgt gedurende de Korte Roze Week aparte arrangementen.

De werkgroep Roze Zaterdag Maastricht benadrukt dat Maastricht Colours You natuurlijk gaat over de gelijkberechtiging van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders. Maar, zo stelt de werkgroep, in feite gaat het over mensenrechten. Vandaar dat de werkgroep belang hecht aan een internationale benadering. Niet alleen op euregionaal niveau maar ook door het betrekken van alle Maastrichtse nieuwkomers en de internationale studenten in de verschillende programma-onderdelen.

Nu al een breed draagvlak

Het logo Maastricht Colours You duidt op ‘veelkleurigheid’. Het gaat immers over de positie van een aantal minderheden (niet allen homo’s en lesbo’s). De veelkleurigheid slaat ook op hen, die nu al commitment hebben uitgesproken voor de Roze Zaterdag 2015 in Maastricht. Want ook MVV, het Centrummanagement Maastricht, de Maastrichtse VVV en een aantal Maastrichtse (horeca)bedrijven tekenen voor deze manifestatie.
En dat geldt ook voor de ‘politieke kleur’. Hoewel het niet exact is nagegaan, is de werkgroep breed samengesteld qua politieke voorkeur. En dat hoort ook zo. De inzet voor de rechten van minderheden en het tolereren en respecteren daarvan, zijn niet het exclusieve eigendom van één politieke beweging. In een democratische samenleving hoort iedere partij en iedereen daarvoor te staan. Mensenrechten liggen over de partijen heen of, anders gesteld, horen één van de vertrekpunten van iedere politieke partij te zijn. Daarom hoopt de werkgroep ook op brede steun van het Maastrichts gemeentebestuur, wanneer op 29 juni de organisatie van de Roze zaterdag Maastricht (hopelijk) aan onze stad wordt toegewezen.

Meer info: http://www.colours2015.eu/