1 april 2016

Aandacht in Tweede Kamer voor slechte vindbaarheid van stukken op de Maastrichtse gemeentelijke website

Manon Fokke (woordvoerder binnenlandse zaken en rijksdienst) stelde samen met Astrid Oosenbrug (woordvoerder ICT en digitale overheid) vragen over de slechte vindbaarheid van stukken op de website van de gemeente Maastricht. De Tweede Kamerleden nemen Maastricht als voorbeeld, maar willen van de ministers Plasterk en Bussemaker ook horen of dit in meer gemeenten speelt.

De gemeentelijke Rekenkamer heeft in 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op 30 maart jl. is het rapport toegezonden aan de gemeenteraad. Op basis van haar onderzoek constateert de Rekenkamer dat het slecht is gesteld met de vindbaarheid van gemeentelijke beleidsnota’s en andere (financiële) beleidsstukken.

De website heeft geen duidelijke zoekmogelijkheden, veel actuele informatie ontbreekt en de stukken over financiën zijn niet of nauwelijks te vinden.
In het zogenoemde “Raadsinformatiesysteem” kan vooral worden gezocht op de vergaderdatum van raadsvergaderingen, maar het is bijna ondoenlijk om gericht beleidsinformatie te vinden.

De overheid moet burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen in staat te stellen zich te informeren over het beleid. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente de vindbaarheid van beleidsinformatie moet verbeteren: er moet meer vaart worden gemaakt met het digitaliseren van het gemeentelijk archief.
In 2016 is het college van B&W inmiddels begonnen met het verbeteren van de online vindbaarheid. In 2017 zal de Rekenkamer naar de nu genomen maatregelen nader onderzoek doen.

Lees hier de vragen:
Vragen Fokke Oosenburg vindbaarheid stukken op website Maastricht