22 januari 2016

Algemene Ledenvergadering: zaterdag 30 januari

Zaterdag 30 januari 2016 gaan we over de nodige verenigingszaken spreken met u als leden en belangstellenden.
Een jaar zonder verkiezingen geeft ons de gelegenheid om de PvdA Maastricht als levendige partij in het Maastrichtse te laten zien. Zichtbaarheid, in de breedste zin van het woord: in de gemeenteraad, maar vooral ook op straat, in de buurten, bij verenigingen en bijeenkomsten. We gaan ons smoel laten zien, ons oor te luisteren leggen en onze stem laten horen door ons verhaal te vertellen.

Activiteit en Zichtbaarheid: die onderwerpen zijn de rode draad in de Algemene Ledenvergadering van 30 januari. Hieronder treft u de agenda.

Wij nodigen u van harte uit en rekenen op uw komst!

Met rode groet!
Liesbeth van Binnebeke
secretaris PvdA Maastricht

Algemene Ledenvergadering
PvdA Maastricht
zaterdag 30 januari 2016, 10.00 – 12.00 uur – inloop vanaf 09.30 uur
locatie: COC Maastricht, Bogaerdenstraat 43

Agenda

1. Opening + vaststellen agenda

2. Mededelingen
– borrel en aftrap ombudsteam op 22/1
– eerste Rode Bank in de Buurt op 23/1
– eerste spreekuur Ombudsteam op 27/1
– Tour de Culture (Antoine van Lune)

3. Realisatie 2015 en Begroting 2016
– toelichting door de penningmeester, Sevrien Lebens
– bericht van de kascontrolecommissie

4. Bestuursaangelegenheden
– aftreden penningmeester (met mededeling dat Sevrien Lebens, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur wel penningen blijft doen totdat een nieuwe penningmeester is gevonden)
– oproep nieuwe bestuursleden (of actieve leden die “de kar mee willen trekken”)

5. Werkplan 2016
– ALV Zorg (Angelique Hendriks?)
– werkgroepen (Ferry van Westerhoven)
– communicatie en nieuwsbrief (Lianne Schuuring)
– Rood Vuur (Monique Quint?)
– permanente campagne (Liesbeth van Binnebeke)

6. Rondvaag + Sluiting