Door op 5 juni 2014

Gewijzigde eindtijd bijeenkomst “Denk mee met de fractie over de koers”

Voor de nieuwe PvdA-fractie is de oppositierol flink wennen. We zijn niet meer strikt gebonden aan andere partijen, dus voor de fractie en voor de afdeling is er volop ruimte de sociaal democratie concreet invulling te geven. Met het verkiezingsprogramma PvdA Maastricht als kompas kijken we naar de toekomst. We zullen keuzes moeten maken om de Maastrichtse kiezer weer voor de sociaal democratie te winnen. Waar richten we onze energie op en wat laten we rechts liggen? Of moeten we rechts, niet links laten liggen?

Graag willen we samen met zoveel mogelijk leden en sympathisanten nadenken over die keuzes. Daarom willen we zaterdag 28 juni samen met u in gesprek. Graag willen wij in kleine divers samengestelde groepen discussiëren over die keuzes, de manieren waarop we doelen kunnen bereiken en wie of wat we daarbij nodig hebben.
De uitkomsten worden gebruikt om een actieplan te maken voor de komende raadsperiode. Voor fractie en afdeling is het belangrijk te weten dat de keuzes door u worden gedeeld. Het actieplan wordt u na de zomer toegezonden en wie weet bent u nadien in de gelegenheid deel te nemen aan de uitwerking en of (een deel van) de uitvoering.

Wij nodigen u van harte uit mee te doen. Naar verwachting zijn we met velen. Mensen vanuit verschillende disciplines met gevarieerde deskundigheid. De fractie kan uw onmisbare input goed gebruiken om daarmee haar koers te bepalen.

Namens de fractie nodig ik u graag zaterdag 28 juni uit mee te denken over de koers van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Maastricht. We beginnen om 10.00 uur en sluiten om 14.00 uur af. StayOkay aan de Maasboulevard staat ons ter beschikking.

Graag vernemen we of u in de gelegenheid bent zaterdag 28 juni een bijdrage te leveren. U kunt zich aanmelden – liefst vóór zaterdag 21 juni 2014 – door een email te sturen aan fractiepvdamaastricht@gmail.com of schriftelijk op het adres: Secretaris Pvda Maastricht, Heugemerweg 14, 6221 GJ Maastricht. Een sms-je of een verzoek dat ik u bel is ook mogelijk: 0631025053. Binnen afzienbare tijd ontvangt u van ons het definitieve programma.

Hartelijke groet,

Namens de fractie,
Albert Nuss, fractievoorzitter