Door op 24 augustus 2014

Fractie zoekt drie burger niet raadsleden

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Maastricht kan per september 2014 drie vacatures burger niet raadslid openstellen. Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid naast de gekozen raadsleden, burger niet raadsleden te benoemen. Dat is door de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering in juli 2014 besloten. De gemeenteraadsfractie PvdA kan drie plekken bezetten.

Burger niet raadsleden nemen deel aan commissievergaderingen met spreekrecht. Ze nemen geen deel aan de raadsvergaderingen wel aan raadsgerelateerde activiteiten en fractievergaderingen.

Wat verwacht de fractie?
Het belangrijkste is een sociaal democratisch hart. Je draagt bij aan de concrete invulling van het verkiezingsprogramma dat middels speerpunten in samenspraak met de afdeling, de PvdA leden, concreet gemaakt wordt. Niet alleen in de Raadzaal maar ook daar buiten. In overleg met jou, de fractie en de kandidaat burger niet raadsleden wordt bekeken welke commissie(s) jij het beste voor je rekening kunt nemen.
Je werkt samen in een team. De invulling van het Burger niet raadslidmaatschap is niet vrijblijvend en vraagt tijd. Ervaring leert dat je moet rekenen op gemiddeld drie dagdelen per week. De donderdagavond vergadert de fractie. Commissievergaderingen zijn vooralsnog gepland op maandag en/of dinsdag en/of woensdagavond vanaf 17.00 uur. Ook weekenden zullen met enige regelmaat jouw inzet vragen.
Deelname aan commissievergaderingen wordt door de Gemeenteraad middels een onkostenvergoeding gewaardeerd met 117,94 euro bruto per commissievergadering.

Belangstelling?
Ben je lid van PvdA Maastricht en/of JS Maastricht en wil je meer weten, neem dan contact op met Albert Nuss, fractievoorzitter: 06-31025053. Wil je reageren? Dat kan per mail (fractiepvdamaastricht@gmail.com) tot en met 7 september a.s.. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van de fractie.

Dynamisch, leerzaam en aan het politieke PvdA Maastrichtfront!

Namens bestuur PvdA Maastricht, Ferry van Westerhoven
Namens de fractie PvdA Maastricht, Albert Nuss