Door Manon Fokke op 24 mei 2013

Hilkens en Fokke stellen opnieuw kamervragen over handhaving I-criterium in Maastricht

Myrthe Hilkens, woordvoerder drugsbeleid in de Tweede Kamer, en Manon Fokke, woordvoerder binnenlandse zaken en oud-fractievoorzitter PvdA Maastricht, hebben naar aanleiding van de recente invallen in Maastrichtse coffeeshops, nadat burgemeester Hoes samen met de gemeenteraad tot een gezamenlijke aanpak had besloten, vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.
U kunt hier de vragen lezen:

Vragen van de leden Hilkens en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops
(vervolgvragen bij vragen ingezonden op 22 mei 2013 2013Z09925)

1. Kent u het bericht “Verdeeldheid in driehoek Maastricht door drugs”? (Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad 24 mei 2013)1

2. Is het waar dat er binnen de driehoek in Maastricht verschil van mening bestaat over invallen bij coffeeshops? Zo ja, waaruit bestaat dit verschil van mening en welke verschillende opvattingen ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en veiligheid enerzijds en het vervolgen van wetsovertreders anderzijds liggen daaraan ten grondslag? Zo nee, hoe moeten de uitingen van de burgemeester van Maastricht anders worden opgevat? En zo nee, wat is er dan niet waar aan het in het bericht gestelde?

3. In hoeverre is er in Maastricht bij de handhaving van het ingezetenencriterium sprake van lokaal maatwerk?

4. Is maatwerk ten aanzien van het ingezetenencriterium nog wel mogelijk in het geval het lokale gezag van de burgemeester overruled wordt door het openbaar ministerie? Zo ja, hoe dan? Zo nee, wat vindt u hier, mede in het kader van het regeerakkoord, van?

5. Deelt u de mening dat er met betrekking tot de aanpak van coffeeshops sprake is van een onduidelijk lokaal beleid nu burgemeester en lokale politiek enerzijds een terughoudende aanpak voorstaan en het openbaar ministerie klaarblijkelijk niet? Zo ja, acht u dit ook onwenselijk? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u deze vragen gelijktijdig met de op 22 mei 2013 ingezonden vragen beantwoorden?

 

http://www.limburger.nl/article/20130524/REGIONIEUWS06/130529673/1056#Verdeeldheid_in_driehoek_Maastricht_door_drugs

 

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke