Door Manon Fokke op 15 juli 2014

Kamervragen over toename criminaliteit en bedreiging van burgemeesters

De PvdA-kamerledenLeden Jeroen Recourt, Marith Rebel en Manon Fokke zijn verontrust over de berichtgeving over bedreiging van burgemeesters in het zuiden van Nederland.
Zij hebben de volgende vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, over de toenemende georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland.

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over de bijna onbeheersbare georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland en de reactie van de politievakbond hierop? http://nos.nl/artikel/675078-acp-meer-geld-aanpak-criminaliteit.html;
2. In hoeverre was u op de hoogte dat meerdere burgemeesters worden bedreigd? Welke acties heeft u ondernomen om deze burgemeesters bij te staan? Weet u wat de aard van de bedreigingen zijn en van wie ze afkomstig zijn?
3. Is het waar dat de grootste zorgen mbt georganiseerde criminaliteit, drugsgerelateerde criminaliteit betreft? Zo nee, welke criminaliteit betreft het nog meer?
4. Kunt u met de burgemeesters constateren dat de georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) onbeheersbaar dreigt te worden? Zo ja, wist u dat nog voordat de berichten hierover in de media kwamen en wat heeft u vervolgens gedaan met deze kennis?
5. Wat is uw mening over deze constatering van de burgemeesters? Deelt u de mening dat er snel actie ondernomen moet worden?
6. Heeft u kennis genomen van de wensen van de burgemeesters, politie en het OM, nl. dat zij meer geld voor opsporing nodig hebben, meer mogelijkheden voor de aanpak van eigenaren van panden waarin drugslaboratoria zijn aangetroffen, en een nationaal coördinator misdaadbestrijding? Zo ja, in hoeverre gaat u tegemoet komen aan deze wensen?
7. Als u niet kunt tegemoet komen aan de wensen van de burgemeesters, politie en het OM, wat is daarvan de reden?
8. Op welke manier moeten betrokken overheidsdiensten beter gaan samenwerken, daar waar dat nu nog niet gebeurt? Hoe gaat u deze samenwerking bevorderen?
9. Heeft u de overtuiging dat, door deze verbeterde samenwerking, de bedreigingen naar de burgemeesters zullen afnemen en dat tevens de georganiseerde criminaliteit in het zuiden van ons land zal afnemen? Waar baseert u deze overtuiging op?
10. Heeft u kennis genomen van de opmerkingen van de voorzitter van de politievakbond ACP? http://nos.nl/artikel/674869-misdaad-piekt-in-brabant-limburg.html
11. Deelt u de mening van de voorzitter van de vakbond dat er te veel opsporingsdiensten zijn waardoor er veel tijd en energie verloren gaat aan afstemming tussen de diensten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat voor het vervolg van uw beleid?
12. Wat moet er nog meer gebeuren alvorens u zult constateren dat de huidige aanpak met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit en met name de druggerelateerde criminaliteit in Zuid-Nederland niet werkt?

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke