Door Aleida Berghorst op 9 februari 2015

Laat u twijfel en angst regeren?

Onlangs – met de statenverkiezingen in zicht – opende Emile Roemer, partijleider van de SP, de aanval op de PvdA. Volgens Emile is een partij die haar ziel verkoopt aan de VVD overbodig. Een interessante uitspraak, zeker als je weet dat de SP zelf lokaal in diverse steden samenwerkt met de VVD. Wie mij een beetje kent, weet dat ik er het mijne over denk. Tijd om het eerlijke verhaal te vertellen.

Sinds 2002 hebben we in Nederland maar liefst vijf keer een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Telkens weer kwam de coalitie in de problemen en trok een deelnemende partij de stekker er uit. Die politieke onrust bracht het land tot stilstand. Tien jaar lang werden belangrijke beslissingen en hervormingen uitgesteld, omdat de regerende, overwegend rechtse partijen, bang waren om uw stem te verliezen.

De PvdA zat in die tien jaar maar één keer in de coalitie en heeft aan die stilstand dus maar weinig schuld. Maar het is wel de PvdA die nu dapper genoeg is om, samen met de VVD, haar verantwoordelijkheid te nemen en het land uit de impasse te trekken. Het is niet gemakkelijk. Het doet soms pijn. Zeker als het gaat om principiële standpunten als de strafbaar stelling illegaliteit of de sociale zekerheid. Het leidt tot discussie en onrust in de partij.

Maar iedereen die gelooft dat de PvdA alleen maar VVD beleid uitvoert, vraag ik om daar nog eens even goed over na te denken.

Voor het eerst in jaren wordt er weer gewerkt aan een rechtvaardige inkomensverdeling, meer belasting voor hoge inkomens, minder belastingen voor lage inkomens. Rutte II voert de strengste bonus- en topinkomenswetgeving van Europa in. De wijkverpleegkundige is eindelijk terug in de wijk. We bieden meer zekerheid aan flexwerkers en pakken oneerlijke schijnconstructies op de arbeidsmarkt keihard aan. Als dit VVD beleid is, dan zit ik echt bij de verkeerde partij.

De schande is dus niet dat de PvdA het met de VVD doet. De schande is, dat Emile niet eerlijk durft toe te geven, dat hij stiekem blij is met de successen van de PvdA in dit kabinet. Immers, deze successen staan stuk voor stuk ook in het verkiezingsprogramma van de SP. In plaats daarvan kiest Emile voor een politiek van twijfel en angst, omdat hij denkt zo de verkiezingen te kunnen winnen.

Op 18 maart 2015 is de keus aan u. Laat u twijfel en angst regeren?

Aleida Berghorst is burger niet-raadslid voor de PvdA in Maastricht en kandidaat voor de Provinciale Staten.
PvdA lijst 4 nr. 4 (Zuid) en nr. 11 (Noord).

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015 Periode maart 2014- maart 2015 Burger niet-raadslid Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Periode tot 2014 Burger niet-raadslid Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010. Nu is

Meer over Aleida Berghorst