28 augustus 2015

Maastricht moet volwaardige rechtbank houden

De fractie van de PvdA in Maastricht heeft signalen ontvangen dat de rechtbank Roermond of Maastricht haar deuren zal sluiten. Dit is iets wat de fractie ernstige zorgen baart. In de eerste plaats maakt de fractie zich zorgen over de banen die mogelijk dreigen te verdwijnen uit Maastricht. Daarnaast is het ook de vraag welk effect het vertrek zal hebben op de werkgelegenheid bij andere bedrijven, organisaties en instellingen die gelieerd zijn aan het werk van de rechtbank.

Ook vindt de PvdA een eventueel vertrek onverkoopbaar in een stad waar een juridische faculteit gevestigd is. De kennisoverdracht tussen faculteit en rechtbank is wat de PvdA betreft essentieel voor goed onderwijs.

Rechtspraak dient laagdrempelig te zijn, en het is wat de PvdA betreft een slechte zaak wanneer de rechtspraak in Limburg zich tot één vestiging zou beperken. Van laagdrempeligheid en rechtspraak dichtbij de burger is dan geen sprake meer.

Hoewel wij nog geen formele berichtgeving over een vertrek hebben ontvangen, is het vraagstuk inmiddels wel aangekaart bij o.a. een aantal leden van de Tweede Kamer. Ook zal de fractie er bij het college op aandringen om z.s.m. actie te ondernemen richting het Rijk om het eventuele vertrek te voorkomen.

Lees hier de artikel 48-vragen:

Betreft:​Art. 48 vragen RVO mogelijke vertrek van de rechtbank uit Maastricht

Maastricht, 28 augustus 2015

Geacht college,

De fractie van de PvdA heeft signalen ontvangen dat of de rechtbank uit Maastricht dan wel de rechtbank uit Roermond zal vertrekken. Het mogelijke vertrek van de rechtbank uit Maastricht is iets wat de fractie ernstige zorgen baart. De fractie zet lokale en landelijke middelen in om een mogelijk vertrek te voorkomen. Wij roepen ook het college op om landelijke middelen in te zetten om een vertrek te voorkomen.

Daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht waarin de sluiting van een rechtbank in Limburg wordt genoemd? http://www.1limburg.nl/een-rechtbank-limburg-sluit-welke-nog-onbekend?context=topstory

2. Is het waar dat er binnenkort een beslissing over de sluiting van de rechtbank Roermond danwel Maastricht wordt genomen waardoor er nog maar 1 rechtbank in Limburg overblijft? Zo ja, kunt u de Raad hiervan op de hoogte brengen en tevens de overwegingen om de rechtbank te sluiten (dan wel open te houden) aan de fractie bekend maken? Zo nee, wat is er niet waar?

3. Als er sprake is van sluiting van één van de genoemde rechtbanken, zal dat ten koste gaan van werkgelegenheid in de desbetreffende stad. Zo ja, hoeveel arbeidsplaatsen gaan er (mogelijk) verloren?

4. Deelt u de mening dat het behoud van werkgelegenheid bij de rechtbank Maastricht van belang is voor de arbeidsmarkt, de juridische infrastructuur en economie? Zo ja, wat kunt u doen ter behoud van die werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?

Namens de PvdA fractie,
Frans Bastiaens