25 mei 2016

Multicultureel Maastricht – een generatie verder

Het vluchtelingenvraagstuk dwingt ons beslissingen te nemen, maar roept ook fundamentele vragen op. De toestroom van niet-westerse immigranten zal aanhouden. Op den duur, deels door besluiten die we nemen en deels zonder dat we daar veel aan kunnen doen, wordt Maastricht een andere stad. Eerder is dat gebeurd met de steeds grotere aantallen buitenlandse studenten.
Op 29 mei zal een debat plaatsvinden over de vraag hoe onze stad er over 25 jaar zal uitzien – tegen de achtergrond van een steeds meer multiculturele bevolking.

De bijeenkomst begint met twee sprekers die een persoonlijke visie zullen presenteren, gevolgd door discussie met alle aanwezigen. Het gaat nadrukkelijk niet over de concrete thema’s van dit moment, zoals locaties voor AZCs, maar over “onze stad” en de volgende generatie Maastrichtenaren.

Als dit thema U aanspreekt bent U van harte welkom op 29 mei vanaf 11.30 uur in café Ipanema van het Bonnefantenmuseum. Het programma gaat om 12 uur van start.
Sprekers zijn voormalig gedeputeerde Ger Kockelkorn, en Nol Reverda van Hogeschool Zuyd. De gespreksleiding is in handen van Nelleke Barning en Rens Knegt. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bart Rademakers.
De bijeenkomst wordt gesponsord door PvdA Maastricht, maar staat los van het partijprogramma. Het debat past in de traditie van de Ipanema-bijeenkomsten op zondagmiddag.