Door Manon Fokke op 5 september 2013

Opnieuw kamervragen over het Ingezetenen-criterium

De Tweede Kamerleden Manon Fokke en Lea Bouwmeester hebben naar aanleiding van de berichtgeving over het vonnis van de politierechter te Maastricht van 4 september jl., waarbij het Openbaar Ministerie niet ontvakelijk werd verklaard in het kader van de vervolging van coffeeshopbeheerders en coffeeshopmedewerkers, vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over de handhaving van het I-criterium. De politierechter is namelijk van oordeel dat niet het strafrechtelijk belang wordt gediend bij vervolging van de verdachten, maar het gemeentelijk belang. Dit is niet waarvoor het strafrecht is bedoeld. Om deze reden verklaart de politierechter het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk. Dit vonnis wijkt af van het oordeel van de meervoudige strafkamer van 26 juni jl. in vergelijkbare zaken.

Vragen van de leden Bouwmeester en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over jurisprudentie ten aanzien van de handhaving van het ingezetenencriterium voor coffeeshops
1. Kent u het bericht “Rechter verklaart OM niet-ontvankelijk in zaak coffeeshops Maastricht”?
2. Kunt u een overzicht en een inhoudelijke samenvatting geven van de rechterlijke uitspraken ten aanzien van het “ingezetenencriterium” vanaf mei 2012 tot heden
3. Vormen bovenstaande uitspraken gezamenlijk een eenduidige jurisprudentie ten aanzien van het ingezetencriterium? Zo ja, waaruit blijkt die eenduidigheid? Zo nee, waarom niet
4. Deelt u in zijn algemeenheid de mening dat indien jurisprudentie geen eenduidige rechtsbron oplevert, dat de wetgever daar zelf door middel van wetgeving voor moet zorgen?
5. Deelt u de mening dat in het geval de jurisprudentie met betrekking tot het ingezetenencriterium geen eenduidige rechtsbron oplevert dat u voor wetgeving over dit onderwerp dient te zorgen? Zo ja, gaat u binnen de in het Regeerakkoord geschetste kaders rondom het ingezetenencriterium en de handhaving daarvan, wetgeving maken? Zo nee, waarom niet?

Rechter verklaart OM niet-ontvankelijk in zaak coffeeshops Maastricht

 

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke