Door Didier Jacobs op 19 september 2017

Pleidooi voor openbaar maken kosten buitensportverenigingen

Als het aan de PvdA-fractie ligt wordt openbaar gemaakt hoeveel de verschillende buitensportverenigingen op dit moment betalen voor het gebruik van hun sportaccommodaties en wat zij in de toekomst gaan betalen.
De gemeente Maastricht werkt op dit moment aan een nieuwe tarievenstructuur voor het gebruik van sportaccommodaties. De gevolgen van deze wijziging zijn voor de 33 grootste gebruikers van de buitensportaccommodaties bepaald, echter zijn deze anoniem weergegeven waardoor het voor de gemeenteraad niet mogelijk is om de precieze gevolgen per vereniging van de nieuwe tarievenstructuur te overzien.
Wat de PvdA betreft is het noodzakelijk dat de gemeenteraad volledig inzicht heeft in de kosten die de verschillende verenigingen op dit moment maken voor het gebruik van hun accommodaties en wat de gevolgen zijn per vereniging in de nieuwe structuur. Alleen dan is het mogelijk om te weten wat dit betekent voor de contributies die mensen moeten gaan betalen. Het moet immers voor iedereen mogelijk blijven om aan buitensport te doen.
Indien de wethouder deze gegevens niet openbaar wil maken, zien wij ons genoodzaakt tijdens de raadsvergadering van 19 september een motie in te dienen om de wethouder alsnog opdracht te geven deze gegevens openbaar te maken.

Didier Jacobs
Burgerraadslid PvdA Maastricht

Didier Jacobs

Didier Jacobs

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Didier Jacobs 2014 – Burgerraadslid Portefeuille: Sport, economie, drugsbeleid

Meer over Didier Jacobs