Door Jintro Pauly op 20 april 2017

PvdA kritisch op Veiligheidsregio over besluit demonstratie tegen Tihange

Op zondag 25 juni a.s. vindt er een demonstratie plaats tegen de verouderde kerncentrale in Tihange, waarbij een menselijke ketting van Aken naar Tihange zal worden gevormd.
Onlangs heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om deze demonstratie niet te steunen, omdat dit ‘te politiek’ zou zijn en de Veiligheidsregio zich niet met politiek dient bezig te houden. PvdA Maastricht vindt het vreemd dat een onderwerp als de sluiting van de kerncentrale in Tihange, waarover zo veel consensus is in Zuid-Limburg en dat bovendien heel belangrijk is voor de veiligheid van de Zuid-Limburgse bevolking, door de Veiligheidsregio als ‘te politiek’ wordt gezien. Daarom hebben Anita van Ham en Jintro Pauly vragen gesteld aan de burgemeester over deze beslissing. De Partij van de Arbeid blijft namelijk alles op alles zetten om de kerncentrale in Tihange zo snel mogelijk dicht te krijgen!

Lees hier de vragen:

1. Klopt het dat de veiligheidsregio de demonstratie van 25 juni a.s. niet steunt zoals vermeld in De Limburger van 18 april 2017?
2. Wil de Veiligheidsregio niet alles op alles zetten om de kerncentrale in Tihange dicht te krijgen dicht te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom spreekt zij dan haar steun niet uit voor deze demonstratie?
3. Vindt de veiligheidsregio dit steunen nu inderdaad opeens ‘politiek’? Zo ja, waarom?
4. Kennelijk zijn (volgens het genoemde krantenartikel) de burgemeesters in het overleg van de Veiligheidsregio verdeeld; hoe staat de Burgemeester van Maastricht hierin en wat zijn daar de achterliggende redenen voor?

Jintro Pauly

Jintro Pauly

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Jintro Pauly. 2017 – Burgerraadslid Portefeuille: Milieu en Duurzaamheid Intro: Mijn naam is Jintro Pauly. Ik ben geboren en opgegroeid in Maastricht, maar ik heb ook een paar jaar net over de Belgische grens in Vroenhoven gewoond. Op het moment studeer ik aan het University College in Maastricht, waar

Meer over Jintro Pauly