Door Anita van Ham op 7 juli 2017

PvdA pleit voor vrij parkeren op zondagen

In de buitenwijken zijn het de bewoners van Maastricht die de dupe zijn van het betaald parkeren op zondag. PvdA Maastricht is van mening dat bezoek aan familie, vrienden en kennissen geen geld moet kosten.

De PvdA Maastricht pleit daarom voor gratis parkeren in de buitenwijken op zondag. De fractie komt met dit voorstel naar aanleiding van het plan van burgemeester en wethouders om maatwerk toe te passen in het gebruik van parkeermaatregelen in deze zogeheten C-zone.
Dat in de binnenstad en winkelgebieden (de A- en B-zones) als de winkels zijn geopend ook betaald moet worden om te parkeren is begrijpelijk. De gemeente gebruikt op die manier namelijk de verschillen in parkeermaatregelen om te sturen in de enorme drukte van auto’s bij winkels, restaurants en andere trekpleisters.
Maar door op zondag ook in de buitenwijken te laten betalen voor parkeren zadel je je eigen inwoners op met kosten! Je verdient in feite geld aan de familiebezoekjes, bezoeken aan zorginstellingen en aan de ondernemers in de buurten die het vaak toch al moeilijk genoeg hebben het hoofd boven water te houden. Dat kán niet de bedoeling zijn. De Partij van de Arbeid pleit daarom bij de behandeling van de Kaderbrief in de raadsvergadering van dinsdag 11 juli a.s. voor aanpassing van deze regeling.

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham