Door Aleida Berghorst op 14 september 2013

Sjieker en Sjoener, ook dat kunnen we samen doen!

Een veel gehoorde klacht in Maastricht is dat studenten moeite hebben met het Maastrichtse afvalsysteem.

Omdat PvdA-Maastricht streeft naar een schone en leefbare stad, waar alle bevolkingsgroepen, en dus ook studenten, in harmonie samenleven, heeft PvdA Maastricht in samenwerking met Jonge Socialisten in Maastricht op de jaarlijkse Inkommarkt aan alle studenten een gemeentelijke vuilniszak uitgedeeld.

De gratis vuilniszakken en de afvalkalenders namen gretig aftrek en wat bleek…

Voor veel studenten, en voor buitenlandse studenten in het bijzonder, is het Maastrichtse afvalbeleid volstrekt onbekend of onduidelijk.

De vervuiler betaalt, daarom is de Maastrichtse restzak is een prijzige vuilniszak. Maar afval scheiden loont in Maastricht, zowel voor de inwoners van de stad als voor het milieu.

Bij de 60 milieuperrons, verspreid over de stad, kunnen bewoners papier en karton, wit en bont glas, kunststof verpakkingen, blik en drankkarton gratis aanbieden. Wie consequent gebruik maakt van deze milieuperrons heeft bijna geen restzakken nodig. Dat is fijn voor de beurs en goed voor het milieu.

Deze aanpak heeft succes. Maastricht is nummer 1 in het scheiden van afval. Wij scheiden maarliefst 68% van ons afval en daardoor produceren we per jaar “slechts” 152.000 kilo restafval. Daarmee laten we Nijmegen achter ons, die met 176.000 kilo restafval een goede tweede is.

Deze aanpak werkt zo goed, dat de kosten van het verwerken van ons restafval in 2010 en 2011 zelfs lager waren dan de totale opbrengst van de restzakken. De prijs van de restzakken kan daarom vanaf 2014 aanzienlijk omlaag!

Toch is PvdA Maastricht van mening dat het nog beter kan. Als er bij studenten onduidelijkheid bestaat over het Maastricht systeem van afval scheiden, dan is dat wellicht ook zo voor andere nieuwkomers in onze gemeente.

Tijdens de vergadering van raadsadviescommissie Stedelijk beheer, Milieu en Mobiliteit heb ik daarom gepleit voor betere voorlichting aan nieuwkomers in onze stad met betrekking tot dit soort “huishoudelijke” regels, bijvoorbeeld door het uitdelen van een flyer bij inschrijving of, naar idee van Saskia Hermens van Groenlinks, een welkomstpakketje.

Proactieve voorlichting in meerdere talen bij inschrijving in de gemeente kan veel van de onduidelijkheid wegnemen en daarmee de afval-overlast beperken. Bovendien geeft het een impuls aan het verbeteren van de leefbaarheid en het milieu in een stad.

Mijn voorstel kreeg bijval vanuit alle politieke hoeken van de raadszaal en wethouder Willems heeft toegezegd te onderzoeken welke voorlichtingsmogelijkheden er zijn en welke het best bij Maastricht zou passen.

Voor ons is dat een mooie start om Maastricht nog Sjieker en Sjoener te maken dan het nu al is!

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015 Periode maart 2014- maart 2015 Burger niet-raadslid Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Periode tot 2014 Burger niet-raadslid Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010. Nu is

Meer over Aleida Berghorst