15 november 2016

Terug naar de kerktoren

“America First” en “make America Great again”, hoorden we nogal eens de laatste tijd in de US of A. Als we de afgelopen dagen de berichten over LED (Limburg Economic Development 2020) in de krant volgen, lijkt de kans aanwezig dat Zuid Limburg binnenkort een pendant hierop gaat krijgen: “Heerlen First” en “make Heerlen Great again”.

Kijkend naar de actuele berichtgeving rondom LED is een dergelijke ontwikkeling niet geheel uit te sluiten. Wat lezen we: “Vaals stop met zijn bijdrage aan LED” en grote broer Heerlen kan niet achter blijven en, zo wordt bericht: “Heerlen trekt de stekker uit LED”.
Als doekje voor het bloeden en geruststellend zegt de verantwoordelijke wethouder van Heerlen: “we gaan niet zo maar de stekker eruit trekken, we willen een warme overdracht regelen en lopende verplichtingen afmaken”.
Vraag is, overdracht van wat? Is dat de overdracht aan LED respectievelijk aan Zuid Limburg van de zware klus om Heerlen te verlossen van de oneervolle vermelding als gemeente waar de rijksoverheid via diverse uitkeringen per inwoner het meest aan kwijt is? Heerlen staat op deze niet te benijden eerste plaats, vanwege de zwakke sociale structuur, de centrumfunctie van de stad met de daaraan verbonden hoge kosten en lage opbrengsten uit onroerendezaakbelasting, en een relatief lage woningwaarde.

Misschien zou de wethouder en met hem het complete stadsbestuur van Heerlen zich kunnen bedenken dat Heerlen hierbij niet zonder samenwerking op de schaal van Zuid Limburg kan, dus ook niet zonder samenwerking binnen een verband als LED. Een verband waarbij het niet meer en niet minder gaat om een gezamenlijke economische agenda van Zuid Limburg, die zich ook richt op versterking van de Zuid Limburgse arbeidsmarkt en dus op de ook terecht door Heerlen gewenste versterking van de arbeidsmarktpositie van de inwoners van Heerlen.
Het stadsbestuur van Heerlen kan weten dat Brainport Zuid Oost Nederland een van de door het rijk erkende internationale economische brandhaarden is in Nederland en dat de positie die Zuid Limburg hierin heeft mede te danken is aan de samenwerking van overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en bedrijven binnen LED-verband.
In dit verband is het wellicht relevant om te verwijzen naar de begroting 2015 van de gemeente Heerlen waarin het volgende wordt gezegd over Regionale Samenwerking: “De samenwerking met Aken wordt verder ontwikkeld en versterkt. In dit kader wordt gewerkt aan vergroting van de toegevoegde waarde van ‘Arbeitsgemeinschaft Charlemagne’. De speerpunten van Heerlen, zoals Smart Services, worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Ook de bestaande netwerken van LED en Mahl worden versterkt ingezet om de toegevoegde waarde voor Heerlen te vergroten “.

“Toegevoegde waarde” voor Heerlen dus! Het kan toch niet zo zijn amper vier jaar na het ontstaan van LED deze gepropageerde samenwerking in een keer van nul en generlei waarde is.

Het stadsbestuur van Heerlen zegt nu zich onder meer in te willen zetten op de Smart Services Campus; de vraag is of dat stadsbestuur zich realiseert dat deze Smart Services Campus vooral tot ontwikkeling is gekomen en nog verder tot ontwikkeling gaat komen juist door samenwerking op de (Zuid-)Limburgse schaal en mede door de samenwerking binnen LED-verband.
Het valt te hopen dat het stadsbestuur van Heerlen, dat ook deel uit maakt van de bestuurlijke organisatie van LED, er van te overtuigen is dat de eventuele weg die het met Heerlen volgens de media wil inslaan, namelijk de stekker uit de LED-samenwerking, een terugkeer betekent naar het nog niet zo lang terzijde geschoven: “Kerktorendenken” en voor je het weet ligt de Korenwolf ook weer dwars.

Maastricht, 15 november 2016
Jean Dols, burger van Zuidstad

Deze opinie verscheen 15 november 2016 in Dagblad De Limburger