Door Anita van Ham op 4 april 2015

VACATURE: BURGER-NIET-RAADSLID

Ben jij iemand van aanpakken, meedenken, meepraten én meebeslissen in en over Maastricht? Ben je bereid om samen met de gemeenteraadsfractie tijd en energie te besteden aan de vormgeving van Maastricht? Spreek je graag met mensen van allerlei pluimage, ben je niet bang om in het openbaar je woordje te doen en vind je het niet erg af en toe een pak stukken te moeten lezen?
Dan ben jij wellicht het burger-niet-raadslid waar we naar op zoek zijn!

Waarom en wie?
Omdat Aleida Berghorst is gekozen als lid van Provinciale Staten treedt zij terug als burger-niet-raadslid en heeft de PvdA-gemeenteraadsfractie per direct een vacature.
Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid naast de gekozen raadsleden, burger-niet-raadsleden te benoemen. De gemeenteraadsfractie PvdA kan drie van deze burger-niet-raadsleden benoemen. Burger-niet-raadsleden nemen deel aan vergaderingen (in de Stadsronde en de Raadsronde) met spreekrecht. Ze nemen geen deel aan de raadsvergaderingen, maar wel aan raadsgerelateerde activiteiten en fractievergaderingen.

Wat verwacht de fractie?
Het belangrijkste wat je meebrengt is een sociaal democratisch hart! Je draagt immers bij aan de concrete invulling van het PvdA-verkiezingsprogramma door de speerpunten die in samenspraak met de afdeling – de leden van PvdA-Maastricht – in de Algemene ledenvergadering zijn benoemd: met het raadswerk wordt het programma concreet gemaakt. Niet alleen in de Raadzaal op Raadsavonden, maar vooral ook daar buiten. Dit doe je zoveel mogelijk samen in een team van leden en deskundigen. Samen met de fractie geef je tijdens Ledenvergaderingen inzicht in de bereikte resultaten en bespreek je de hobbels en de gaten die de fractie op haar weg vindt.
De invulling van het burger-niet-raadslidmaatschap is niet vrijblijvend en vraagt tijd. Ervaring leert dat je moet rekenen op gemiddeld drie dagdelen per week. Elke dinsdagavond en om de andere week de donderdagavond zijn vaste vergadermomenten. Daarnaast zijn er gemiddeld twee andere dagen of dagdelen (soms ook overdag) raadsbijeenkomsten of bezoeken aan instanties en bedrijven. Ook weekenden zullen met enige regelmaat jouw inzet vragen.

Wat mag jij verwachten?
Actieve deelname en bijdrage aan het besturen van onze mooie stad Maastricht!
In overleg met de fractie, het afdelingsbestuur en de leden, met collega(burgerniet)raadsleden, met het College van burgemeester en wethouders. En luisterend naar je buren, familie, kennissen. Op bezoek bij verenigingen, stichtingen en bedrijven.
Kortom: met en voor alle burgers van de stad, je ideeën, mening en standpunt delen en gaan voor een samenleving en stad waar we allemaal graag wonen en werken.
Je zult merken dat je echt invloed hebt – soms weinig, soms aanzienlijk.

Deelname aan Raadsavonden (twee maal per maand) wordt door de gemeenteraad met een onkostenvergoeding gewaardeerd van € 117,94 bruto per avond (indicatie 2014). Je ontvangt een iPad in bruikleen om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Interesse?
Stuur vóór 15 april a.s. een e-mail naar fractiepvdamaastricht@gmail.com of neem voor die tijd telefonisch contact op met Frans Bastiaens (fractievoorzitter) op 06 29 09 70 09, of Anita van Ham (vice-fractievoorzitter) op 06 55 17 30 04.
Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek in de tweede of derde week van april.

Frans Bastiaens, fractievoorzitter
Anita van Ham, vice-fractievoorzitter

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham