Woekerrentes voor minder-draagkrachtigen? Niet als het aan de PvdA Maastricht ligt!

19 december 2017

Voor de PvdA onbestaanbaar, dat er bij de sociale gemeentelijke kredietbank rentepercentages gehanteerd worden die nog boven het rentepercentage liggen van commerciële banken. Vandaar dat wij in juni 2017 een motie (zie bijlage) hebben ingediend om dit rentepercentage te verlagen.

Stel je voor: je werkt hard in ploegendienst om met je gezin iedere maand rond te komen. Geen vetpot, maar het lukt allemaal net. En dan gaat je auto stuk. De auto die je hard nodig hebt om naar je werk (in ploegendienst) te gaan op een afgelegen industrieterrein en om te kunnen voorzien in je eigen inkomen.

Bij een commerciële bank hoef je dan niet aan te kloppen. Daar krijg je gelet op je beperkte inkomen geen lening. Gelukkig is er dan nog een andere mogelijkheid, namelijk de ‘sociale’ gemeentelijke kredietbank, waar je terecht kunt. De Kredietbank, die geen winstoogmerk kent.

Maar ……. dus wel een rentepercentage hanteert, dat – naar nu is gebleken – heel wat hoger ligt dan bij de commerciële banken. Dit helpt mensen dus niet, maar brengt ze nog meer in de problemen. Hun toch al niet rooskleurige financiële situatie verslechtert hierdoor nog meer. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van een sociale gemeentelijke kredietbank? Hebben wij niet met elkaar afgesproken, dat wij alle zeilen zullen bijzetten om te voorkomen dat mensen in de armoedeval terecht komen? Hoe verhoudt een dergelijk hoog rentepercentages zich daar dan toe?

In antwoord op de motie (zie de raadsinformatiebrief) geeft de kredietbank nu aan, de rentepercentages niet te kunnen verlagen. Dit zou namelijk een gat slaan in hun begroting. Dat antwoord had je als gemeentebestuur kunnen verwachten. De vraag is dus ook: zijn de aangesloten gemeenten bereid om het tekort, dat dan ontstaat bij te passen?

De motie van de PvdA Maastricht (unaniem gesteund door de gemeenteraad van Maastricht) laat wat dat betreft geen ruimte aan de wethouder. Het verzoek was immers het rentepercentage te verlagen en met de meerkosten van een en ander rekening te houden bij de begroting. En wij zullen aan de wethouder én meer duidelijkheid vragen én blijven aandringen op verlaging van de belachelijk hoge rentepercentages. Wordt vervolgd dus.

De PvdA was, is en blijft voorstander van het verlagen van die rente. Er zijn voorbeelden genoeg in den lande van gemeentelijke kredietbanken die inmiddels de rentetarieven wel hebben aangepast.

Waar een wil is, is een weg!

Kom op gemeenteraden aangesloten bij de gemeentelijke kredietbank Limburg. Volg het voorbeeld van Maastricht en Sittard en vraag ook om die verlaging om zo te voorkomen dat nog meer mensen in de armoedeval terecht komen.

Maastricht, 18 december 2017

Josje Godwin

 

Het dictum van de motie die bij de behandeling van de Kaderbrief 2017 raadsbreed werd gesteund luidt:

1. aan de bestuurders van de kredietbank Limburg voor te stellen het rentepercentage te verlagen naar een percentage dat maximaal 2% hoger ligt dan de gemeenten betalen om geld te lenen;

2. indien nodig hiervoor de begroting aan te passen en de aangesloten gemeenten naar rato ieder hun deel te laten nemen.

In Dagblad de Limburger volgde de volgende berichtgeving:

Berichtgeving in DDL 13 juli 2017

Berichtgeving in DDL 18 december 2017