5 februari 2014

Brandbrief: Raad van State vernietigt milieuvergunning ENCI

Vandaag, 5 februari 2014, heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep, ingesteld door zowel Enci als door de Stichting Enci Stop, tegen het verlenen van een milieuvergunning door het College van Gedeputeerden van de provincie Limburg in 2010.
Door deze einduitspraak beschikt de Enci niet meer over een milieuvergunning voor klinker- en cementproductie.

Voor de PvdA-fractie is deze uitspraak reden de volgende vragen te stellen aan het college van Burgemeester en wethouders.

1) Wat betekent bovengenoemde uitspraak voor het voortbestaan van de Enci als klinker- en cementproducent tot de eerder afgesproken datum van juli 2018?
2) Wat zijn de eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid?
3) Heeft genoemde uitspraak gevolgen voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de transformatie van het Enci-gebied?
4) Bent u bereid in overleg met betrokkenen te komen met een tussenoplossing, in het belang van werkgelegenheid en in belang van de maatschappelijk breed gedragen oplossing Enci groeve?

Uitspraak Raad van State: vernietiging milieuvergunning Enci

image

Foto’s bij dit bericht: Liesbeth van Binnebeke