Door Antoine van Lune op 12 februari 2015

Corporaties en gemeente gaan samen huisuitzettingen voorkomen

Al een aantal jaar maakt de PvdA-fractie zich ernstig zorgen over het al maar stijgend aantal gezinnen dat uit huis gezet wordt vanwege huurachterstanden. In 2013 diende de PvdA een motie in die de wethouder Wonen opriep om tot een gezamenlijke aanpak te komen met woningcorporaties en andere partners om huisuitzettingen te voorkomen.

Vanaf 2015 wordt de motie daadwerkelijk uitgevoerd en is er een gezamenlijke aanpak om huisuitzettingen te voorkomen. Dit houdt niet alleen in dat huurachterstanden vroeg worden gesignaleerd, maar ook dat er naar de hele financiële situatie van de huurders wordt gekeken. Zo wordt voorkomen dat gezinnen van de regen in de drup raken.

Het is winst voor iedereen dat woningcorporaties, gemeente en andere organisaties, zoals de Kredietbank Limburg en Trajekt, samenwerken om ontruimingen te voorkomen. Gezinnen behouden een dak boven hun hoofd en worden geholpen hun financiële problemen op te lossen. De samenwerking bespaart daarnaast de corporaties veel uitgaven die ze moeten maken bij een ontruiming van een woning.

Laten we hopen dat het resultaat van de samenwerking ook snel zichtbaar wordt!

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune