Door Antoine van Lune op 17 maart 2015

Gemeente Maastricht: oproep vriendelijke werkvloer voor homo’s lesbo’s bi’s en transgenders!

Maandag 16 maart jl. heeft Antoine van Lune namens de PvdA-fractie in een open brief aan wethouder John Aarts het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om zich actief in te zetten voor een LHBT-vriendelijke werkvloer (LHBT staat voor: Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).
Aanleiding voor de oproep van de PvdA-fractie is een onderzoek dat Dutch Government Pride – een landelijk platform van LHBT’ers die bij de overheid werkzaam zijn – samen met de Universiteit Leiden aan het voorbereiden is. In het onderzoek willen zij onderzoeken hoe LHBT-vriendelijk de werkvloer bij gemeenten is.

De PvdA-fractie is van mening dat de gemeente Maastricht net als de gemeente Amsterdam mee moet doen aan het onderzoek. Juist in het jaar dat het landelijke evenement ‘Roze Zaterdag’ in Maastricht georganiseerd wordt heeft de gemeente Maastricht een extra verantwoordelijkheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBT’ers.
Het onderzoek naar de LHBT-vriendelijkheid van gemeenten gaat er niet zonder reden komen. Uit onderzoek van het SCP in 2013 blijkt namelijk dat er nog 4 op de 10 homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen op het werk in de kast zitten en dat 50% aangeeft dat er op het werk grappen worden gemaakt over homo’s. Aangezien er geen gegevens zijn over de LHBT-vriendelijkheid van de werkvloer bij gemeenten, vindt de PvdA-fractie het belangrijk dat het onderzoek er komt en dat de gemeente Maastricht er aan mee doet. Een goed diversiteitsbeleid, waarin aandacht is voor alle minderheden op de werkvloer, komt alle werknemers ten goede.

De PvdA-fractie is er van overtuigd dat de gemeente een voortrekkersrol op zich kan nemen richting andere werkgevers in het onderzoeken en verbeteren van hun eigen diversiteitsbeleid.

10632806_10152798449227700_1240520006662234215_n

Lees hier de open brief aan wethouder Aarts:

Beste wethouder Aarts, beste John,

Maastricht presenteert zich graag als een gastvrije én tolerante stad. De gemeente steunt COC Limburg om voorlichting op middelbare scholen en voetbalclubs te geven om zo de acceptatie van LHBT’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) te bevorderen. Dit jaar wordt ook het landelijke evenement ‘Roze Zaterdag’ voor de derde keer in Maastricht georganiseerd. Alleen is er helaas op dit moment te weinig aandacht in Maastricht voor de acceptatie van LHBT’ers op de werkvloer. Dat is niet terecht.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (‘Seksualiteit en werk’, 2013) is gebleken dat 4 op de 10 homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen op hun werk in de kast zitten. Dat is een fors aantal LHBT’ers die zich blijkbaar nog niet veilig genoeg voelen op hun werk. Daarnaast geeft 50% aan dat er op het werk grappen worden gemaakt over homoseksuelen. Dat is een heel herkenbaar beeld, want nog te vaak hoor ik op de werkvloer iemand ‘homo’ zeggen op het moment dat men zich negatief wil uitlaten over een persoon, terwijl uit hetzelfde onderzoek van het SCP blijkt dat een goed diversiteitsbeleid de werkbeleving, de sociale omgang en het welzijn van alle werknemers – ongeacht hun seksuele oriëntatie – verbetert.

De gemeente zal een voortrekkersrol op zich moeten nemen in het verbeteren van de LHBT-vriendelijkheid van de werkvloer. Er is alleen geen tot weinig informatie over de LHBT-vriendelijkheid van de werkvloer bij gemeenten, ook niet bij de gemeente Maastricht.

Op dit moment is Dutch Government Pride (DGP) – een landelijk platform van LHBT’ers die werkzaam zijn bij de overheid – een onderzoek aan het voorbereiden in samenwerking met de Universiteit Leiden over de LHBT-vriendelijkheid van de werkvloer van gemeenten. De gemeente Amsterdam heeft zijn deelname al toegezegd en de gemeente Maastricht zou zich daar bij moeten aansluiten. Door zich nu aan te sluiten bij het onderzoek kan de gemeente ook een bijdrage leveren aan de opzet van het onderzoek. Daarnaast kan de gemeente het onderzoek laten verbreden naar andere minderheden binnen de ambtelijke organisatie, want iedereen is gebaat bij een goed diversiteitsbeleid binnen de ambtelijke organisatie.

Als de gemeente meedoet aan het onderzoek van DGP en de Universiteit Leiden dan krijgt de gemeente niet alleen een goed beeld over hoe het zijn eigen diversiteitsbeleid kan verbeteren, de gemeente heeft ook een basis om andere werkgevers in Maastricht aan te spreken op hun eigen diversiteitsbeleid. Ik roep het college van Burgemeester en Wethouders dan ook op om mee te doen aan het onderzoek van DGP.

Met vriendelijke groeten,
Antoine van Lune
Burger-niet-raadslid, PvdA-fractie Maastricht

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune