Door Antoine van Lune op 19 december 2016

PvdA schrijft brandbrief over plannen Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum

In een brandbrief aan het Maastrichtse college van Burgemeester en Wethouders heeft de PvdA-fractie zeer grote vraagtekens gezet bij de voorgenomen plannen voor de bibliotheek, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht. Volgens raadslid Antoine van Lune zijn de plannen slecht onderbouwd, te rigoureus en zijn de financiële consequenties onduidelijk.

Daarnaast hekelt de PvdA-fractie het gebrek aan informatie en betrokkenheid van de gemeenteraad. “Wij moeten helaas constateren dat de gemeenteraad en de samenleving van Maastricht tot nu toe op geen enkele wijze actief en formeel geïnformeerd is door het college over de invulling van de plannen” aldus Van Lune.

Volgens Van Lune is er geen inhoudelijke onderbouwing te vinden voor een halvering van de fysieke boekencollectie: ”De uitleen van digitale boeken blijft nog steeds ver achter op de uitleen van fysieke boeken. De digitalisering kan dan ook nooit voldoende reden zijn voor zo’n drastische maatregel.

Het is de PvdA-fractie ook niet duidelijk waarom de deur opengezet wordt voor een verhuizing van het Natuurhistorisch Museum naar Centre Céramique. Het gaat qua bezoekersaantallen goed met het museum en een verbinding tussen de huidige locatie en de ENCI groeve is logischer.

In de brandbrief pleit de PvdA-fractie ook voor lagere tarieven bij Kumulus en zet een kanttekening bij de focus op jongeren tot 21 jaar. Dit is volgens de fractie een sterke verarming van het aanbod.

Namens de PvdA-fractie roept Van Lune het college van B en W op om de gemeenteraad en burgers snel te informeren over en te betrekken bij de plannen voor Centre Ceramique, Kumulus en het museum.

Lees hier de Brandbrief Centre Céramique Kumulus NHMM

Antoine van Lune: “Plannen Centre Céramique slecht onderbouwd en te rigoureus.”

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune