Door Antoine van Lune op 15 april 2016

Student en stad : samenleven hoe doe je dat? Een verslag van een betrokken discussie.

Tijdens een bewogen avond zijn buurtbewoners, studenten en verhuurders met elkaar in gesprek gegaan over “Samenleven in een universiteitsstad, hoe doe je dat?” In de discussie gaven buurtbewoners van Belfort en Brusselsepoort aan dat hun buurten uit balans zijn, omdat er in sommige straten meer dan 50% studentenwoningen is. Tegelijkertijd missen de bewoners een aanspreekpunt op het moment dat zij overlast ervaren. Andere bewoners gaven juist aan dat direct contact met studenten naar aanleiding van overlast het beste werkt. De aanwezige studenten zagen het belang van beter contact met je buren, maar erkenden dat studenten tijdens een feestje niet altijd voor rede vatbaar zijn. De verhuurders die aanwezig waren wilden vooral een bijdrage leveren door als goed verhuurder ervoor te zorgen dat hun panden tot zo min mogelijk overlast leiden, maar waarschuwden dat overlast niet altijd te voorkomen is.

De avond was voornamelijk bedoeld om ook oplossingen te benoemen, die een bijdrage leveren aan een leefbare wijken voor studenten en andere bewoners. Tijdens de avond werden verschillende oplossingen aangedragen. Zo stelden verschillende bewoners een leefbaarheidstoets voor. Bij een nieuwe aanvraag voor een studentenhuis of appartement wordt dan aan objectieve voorwaarden getoetst of het past in de wijk. Hierbij werd door verschillende aanwezigen aangegeven dat niet elke buurt hetzelfde is. De nadruk van de aangedragen oplossingen zat niet zozeer in de regels voor studentenhuisvesting. Bewoners, studenten en verhuurders pleitten allemaal voor betere communicatie, duidelijke aanspreekpunten bij verhuurders, gemeente, universiteit en politie. Daarnaast werd aangedragen dat meer betaalbare feestlocaties helpen bij het voorkomen van overlast.

PvdA-burgerlid Antoine van Lune is nog meer dan eerst er van overtuigd dat er meer vaart gemaakt moet worden met het actieplan “student en stad” en dat een zogenoemde leefbaarheidstoets maar een gedeelte van de oplossing is. “Veel van de aangedragen oplossingen passen perfect in de acties uit het actieplan ‘student en stad’. De aandacht voor het actieplan was aan het verslappen, maar dat kunnen wij ons niet veroorloven.”

Op 19 april a.s. vindt er een stadsronde van de gemeenteraad plaats over de evaluatie van de huidige regels voor woningsplitsing. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan voor de zomer in procedure gebracht worden. Belanghebbenden kunnen dan nog zienswijzen indienen. Het besluit door de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar genomen worden.

Bekijk hier de foto’s van het debat:
Fotoalbum Samenleven in in een universiteitsstad, hoe doe je dat?

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune