Door Anita van Ham op 17 september 2013

Terechte ongerustheid verkeersveiligheid Tongerseweg

Iedereen die wel eens op de Tongerseweg rijdt, zal het zelf al geconstateerd hebben: er rijdt enorm veel meer vrachtverkeer dan je zou verwachten. Het beroepsvervoer lijkt de drukte rondom Luik en de werkzaamheden aan de A2-tunnel te mijden. Bovendien wordt er veel te hard gereden.
De omwonenden maken zich zeer terecht daar ongerust over.
Al heel lang wordt er over maatregelen gesproken, en de verwachte snelheidsverlaging aan de Belgische zijde van de grens blijft echter uit. Redenen genoeg voor de PvdA om vragen te stellen.

Vragen ex Art. 39 over de verkeerssituatie op de Tongerseweg

Geacht College,

Bewoners van de Tongerseweg hebben ons inziens zeer terecht hun zorgen geuit over het gevaar van ernstige en toenemende verkeersoverlast door hoge snelheden en veelvuldig zeer zwaar vrachtverkeer.
Door het zware vrachtverkeer wordt de weg stukgereden. Het vullen van die gaten kost geld, en met elke reparatie wordt de overlast groter, doordat de oneffenheden in het wegdek voor meer trillingen en lawaai zorgen. Met name het deel van de Tongerseweg tussen de grens en de Javastraat is in de huidige staat niet meer geschikt voor de zware internationale trucks met oplegger die er nu rijden.  
De bewoners zien bovendien onevenredig veel buitenlandse kentekens die niet aan de Euronormen lijken te voldoen.
Ook rijden ze te hard, tot wel 70 km per uur, vooral ’s nachts.
De laatste twee jaar is dit alsmaar erger geworden.

Er zijn voorbeelden te over – in nabije gemeenten en ook elders in het land – dat maatregelen noodzakelijk zijn én resultaat hebben. Zo heeft de gemeente Landgraaf op 20 maart 2012 na een openbare voorbereidingsprocedure van nog geen vier maanden een nachtelijk rijverbod voor vrachtverkeer ingesteld. Hier hebben een zorgvuldige belangenafweging, overleg met buitenlandse wegbeheerders, alsmede een extern advies over de haalbaarheid aan ten grondslag gelegen. De gemeente Zoeterwoude heeft een soortgelijk verkeersbesluit genomen op 26 januari 2012.

Gezien voornoemde zorgen, klachten en informatie van de bewoners van de Tongerseweg en gezien de voorbeelden elders in het land stelt de PvdA het college daarom de volgende vragen:

1. Vorig jaar verwachtte u dat de snelheid aan Belgische zijde zou worden verlaagd van 70 naar 50 km. Daarom besloot u dat een snelheidsremmende middengeleider bij de grens niet nodig was (collegenota 6 maart 2012). Het overleg over die snelheidsverlaging liep toen al sinds 2006, zonder enig resultaat.
Is het u bekend dat die snelheid op de Maastrichtersteenweg nog steeds 70 km is?
Bent u bereid – nu de Belgische overheid blijkbaar niet aan die verwachting voldoet – alsnog en op korte termijn de snelheidsbegrenzende maatregelen aan de grensovergang door te voeren?
2. Wat gaat u verder doen om de snelheden in beide richtingen van zowel personenverkeer als vrachtverkeer op de Tongerseweg in de hand te houden en (verdere) ongelukken te voorkomen?
3.    Bent u het met ons eens dat internationaal vrachtverkeer op de Tongerseweg tussen 19:00 en 06:00 niet een bedrijf in Maastricht West als vertrekpunt of bestemming kan hebben?
4.    Bent u het met ons eens dat internationaal vrachtverkeer met een andere bestemming dan Maastricht zowel overdag als ‘s nachts thuishoort op de A2 en niet in de wijken?
5.    Bent u bekend met de besluiten en resultaten van de maatregelen in de gemeenten Landgraaf en Zoeterwoude?
6.    Bent u bereid het voorbeeld van deze beide gemeenten te volgen en een procedure te starten om te komen tot een verbod op vrachtverkeer op de Tongerseweg tussen 18:00 uur en 06:00 uur? Indien ja: welk tijdpad verbindt u daaraan?
7.    Welke andere maatregelen bent u bereid te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en om in de geluids- en trillingsklachten overdag en ‘s nachts te voorzien en wanneer denkt u deze te hebben gerealiseerd?

Uw antwoord tegemoet ziend,
Vriendelijk groetend,

Partij van de Arbeid,
Anita van Ham

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham