Door Antoine van Lune op 26 november 2013

Uit de raadsvergadering

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november jl. kwamen tal van onderwerpen aan de orde. Enkele daarvan leidden tot veel ophef, zoals de vlam en de motie “20 cent voor de Filipijnen”. De kranten stonden er al vol mee en in de social media werd de discussie in de raad nog eens dunnetjes overgedaan.
Onderwerpen als de nota “Internationalisering” en de visie “Bedrijventerreinen” kwamen er daardoor wat bekaaid vanaf. Toch heeft de PvdA ook over dergelijke wat minder spectaculaire onderwerpen een onderbouwde mening.

Maastricht kan niet zonder een eigen internationaal beleid
In de gemeenteraad werd op 19 november de nota ‘internationalisering’ besproken. Niet onbelangrijk volgens de fractie, omdat er over de grens veel kansen liggen voor Maastricht. De omgeving van Maastricht is namelijk internationaal. De PvdA heeft daarom ingestemd met het nieuwe beleid.
Volgens de PvdA kan er veel meer bereikt worden door samen met Luik, Hasselt, Aken en Eupen te lobbyen. Bij de Europese Unie wordt veel geïnvesteerd in Duurzaamheid. Maastricht moet zich daar bij aansluiten om zo extra geld binnen te halen bij de EU.
Daarnaast heeft de PvdA gewaarschuwd dat rampen geen grenzen kennen. Euregionale samenwerking om de veiligheid bij calamiteiten te garanderen is daarom nodig. De burgemeester heeft aangegeven hier werk van te maken.
De stedenbanden met Chengdu en El Rama zijn volgens de PvdA een goede zaak. De band met Chengdu maakt innovatie en kennisontwikkeling mogelijk. Daarnaast levert de stedenband met El Rama een bijdrage aan ontwikkelingsbeleid door ondersteuning van de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau.

PvdA Raadsbijdrage internationalisering

Plein_1992_-_euroteken_op_grond[1]<

Een nieuwe impuls voor bedrijventerreinen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november werd de visie op bedrijventerreinen besproken. Daar is ook alle reden toe, want er dreigde een overschot aan bedrijventerreinen van meer dan 80 hectare en sommige bedrijventerreinen liggen er vervallen bij. De PvdA is daarom blij met de nieuwe aanpak die juist deze twee problemen aanpakt.
De PvdA heeft nog wel twee zorgen. Zo ziet de PvdA de situatie rondom het bedrijventerrein Malberg verslechteren en krijgt signalen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. De PvdA heeft de wethouder dan ook opgeroepen om snel naar oplossingen te zoeken met de eigenaren. De wethouder heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan
Daarnaast blijft de PvdA zich zorgen maken over het overschot aan bedrijventerreinen, want zelfs met de voortvarende aanpak van de wethouder wordt verwacht dat er een overschot is van 40 hectare. De PvdA wil daarom dat de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen, zodat op tijd ingegrepen kan worden. Ook dit heeft de wethouder toegezegd te doen.

PvdA Raadsbijdrage bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Beatrixhaven

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune