Zonder visie op de stad krijg je de financiën niet op orde

22 juli 2020

Om de bezuinigingsvoorstellen van het college goed te kunnen behandelen is het hoogst noodzakelijk om over de juiste informatie te beschikken. Vandaar dat PvdA Maastricht samen met PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink vragen stelde aan het college.
Hoe realistisch zijn immers de voorstellen? Kijk eens naar Eindhoven of Venlo: zijn er echt geen andere oplossingen te bedenken?

Op zaterdag 11 juli zijn PvdA, PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink bij elkaar gekomen om de pre-begroting te bespreken. Naar aanleiding van dit overleg waren er verschillende vragen die praktisch zijn samengevoegd tot één pakket. De partijen hopen dat het college bereid is voor de eerste behandeling van de pre-begroting met antwoorden te komen. Een nadere onderbouwing van de voorstellen en nadere stukken ter informatie zijn immers van groot belang ten einde met goede en realistische bezuinigingsvoorstellen van € 25 miljoen te kunnen komen.

Veel voorstellen komen in praktijk wederom op de draaiknoppen, terwijl juist uit het verleden is gebleken dat dit in praktijk weinig realistisch blijkt te zijn. Daarnaast vragen de partijen zich af of het college in navolging van Eindhoven en Venlo niet ook naar andere manieren heeft gekeken om de tekorten te beteugelen? Nu lijkt het eerder op €25 miljoen bij elkaar schrapen, dan dat er sprake is van een brede visie op de stad en het sociaal domein. KPMG had eerder ook fundamentele kritiek op de wijze waarop in Maastricht het sociaal domein is ingericht.

Deze vragen staan overigens los van het politieke debat dat ook zeer zeker zal plaatsvinden over de tekorten. De partijen zijn op z’n zachtst gezegd “not amused” over het feit dat u niet “in control” bent. Binnen een half jaar gaat het tekort van €6, naar €12 naar €25 miljoen. Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees hier de vragen:
Vragen pre-begroting

Lees ook:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekorten-in-sociaal-domein-beteugeld.12506215.lynkx