01    Wonen, buurten en veiligheid

1.    Wonen, buurten en veiligheid

Het is voor PvdA Maastricht onverteerbaar dat wonen voor steeds meer mensen onbetaal­baar wordt. Starters kunnen bij hoge uitzondering een woning kopen, ouderen kunnen niet doorstromen, huren rijzen de pan uit. Pandjesbazen kopen ieder geschikt pand om er studentenkamers van te maken. Dat is slecht voor de balans in een buurt en ook slecht voor de student die vaak veel te veel betaalt voor een veel te kleine kamer. De PvdA wil de leef­baarheid in de buurten vergroten en de balans terug­brengen. Op sommige plaatsen moeten wij inzetten op campuslocaties voor studenten.

Voor PvdA Maastricht is een goede en betaalbare woning een basisrecht voor iedereen. Wij willen een stad waar iedere inwoner van Maastricht prettig en veilig woont. Wij willen een stad waar vol­doende betaalbare koop- en huurwoningen zijn en wij willen investeren in duurzame woningen. Dat kunnen wij in Maastricht niet alleen. Wij komen daarom gezamen­lijk in actie met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Voor iedereen een betaalbare woning – nu en in de toekomst.

De PvdA Maastricht initieert afspraken met woningcorporaties om dit te garanderen. Wij kiezen hierbij voor investeringen in duurzame nieuwbouw én in het opknappen en isoleren van huurwoningen. Ook zetten we in op meer geschikte én betaalbare woningen voor senioren en meer op kansen voor jongeren op een sociale huurwoning.

 • Vooraf harde afspraken bij nieuwe woningbouwplannen over soorten woningen.

Nieuwe woningbouwplannen moeten voldoende betaalbare huurhuizen óf koop­woningen hebben. Wij hebben niet meer stadsvilla’s nodig, maar geschikte woningen voor elke Maastrichtenaar. Wij kunnen projectontwikkelaars niet zomaar hun gang laten gaan.

 • Een opkoopverbod van huizen door beleggers.

De koper moet zelf in de woning gaan wonen. Een huis is geen verdienmodel, maar het is een thuis voor haar bewoners. Door zelfbewoning te verplichten, wordt beleggen minder lucratief en zo komen meer woningen beschikbaar voor particuliere kopers en starters.

 • Er komt een eind aan de groei van AirBnB in Maastricht.

Minder tijdelijke verhuur houdt de buurten en de binnenstad leefbaar. Woningen zijn om in te wonen.

 • Een actieplan voor studentenhuisvesting en balans in de wijk.

Wij willen een actieplan dat inzet op campus-locaties om een einde te maken aan de grote tekorten van studentenwoningen. Daarnaast behouden we het afstandscriterium en een maximaal aantal kamers in wijken. Dit maakt het fijner leven in veel wijken en biedt studenten goede en betaalbare woningen.

 • Meer wonen boven winkels in de binnenstad.

Wij willen investeren in de binnenstad als plek om te wonen. Veel mogelijkheden voor wonen boven winkels blijven nu onbenut.

 • Grenzen aan evenementen.

Maastricht is een gastvrije stad, maar de stad is geen pretpark. Zowel inwoners van de binnen­stad als van de buurten daaromheen ervaren overlast. Het is goed als er van alles te doen is, maar wij moeten kiezen voor evenementen die ook voor de eigen bewoners echt iets toevoegen.

In je eigen buurt wil je prettig leven en daarom moeten alledaagse voorzieningen beschik­baar blijven in de wijk. Te vaak hebben buurtnetwerken en andere initiatieven en betrokken burgers in de buurt het gevoel dat de gemeente niet naar hen luistert. PvdA Maastricht wil dit veranderen, wij willen juist dat bewoners meepraten én meebeslissen over de toekomst­plannen in de buurt. Investeerders die niets met onze stad ophebben en grote delen leeg laten staan of volbouwen met opslagloodsen en parkeerplaatsen moeten wij stoppen.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Stadsdeelleiders en stadsdeelwethouders komen terug.

De gemeente moet weer in direct contact met de inwoners komen. Mensen moeten weten bij wie zij terecht kunnen als er problemen zijn. De gemeente moet weer gaan luisteren naar de buurten. De mening van inwoners is niet alleen een ‘vinkje’ in het proces.

 • Een toekomstplan voor elke wijk.

Wij willen samen met buurtbewoners een toekomstplan maken voor elke wijk over wat er nodig is om prettig te kunnen leven in je eigen wijk. Eén keer extra geld geven is niet voldoende. Er moet ook daarna een budget zijn voor zaken als groen of onderhoud.

 • Buurtinitiatieven stimuleren én ondersteunen.

‘Limmel aan de Maas’ is een goed voorbeeld dat de buurt zelf het heft in handen neemt. Het moet simpeler worden om activiteiten te organiseren in de buurt. De gemeente moet náást de bewoners staan in plaats van tegenover hen. Initiatieven om buurten groener te maken moedigen wij aan, zoals geveltuinen, het afkoppelen van regenpijpen en het beplanten van boomspiegels. Wij werken samen met organisaties als het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME).

 • Goede informatie en ondersteuning voor initiatieven van burgers.

De gemeente moet een uitnodigende pagina op de website maken voor activiteiten en initiatieven op allerlei gebied. Wij willen huurdersverenigingen, VvE’s, buurtorganisaties en andere groepen betrekken bij het verzamelen en toegankelijk maken van deze informatie.

 • Aanpak van woonoverlast in samenwerking met woningcorporaties, GGZ, politie en welzijnswerk.

Woonoverlast los je niet op door alleen te controleren. Je moet door samen te werken burgers echte oplossingen bieden, bijvoorbeeld met een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is.