02    Economie, werk en armoedebestrijding

2.    Economie, werk en armoedebestrijding

Bestaanszekerheid is dé basisbehoefte. De beste manier om dit te bereiken is vast werk. Iedereen die kan werken, moet kunnen werken. Het bevorderen van een diverse econo­mische bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven zijn daarvoor middelen, niet een doel op zichzelf. Als kennis­stad moeten wij ons richten op waar wij goed in zijn. Wij blijven bijvoorbeeld investeren in de Maastricht Health Campus. Dit levert nieuwe kansen en banen op. Elke hoogopgeleide kennismede­werker brengt immers zes ondersteunende banen mee met verschillende opleidingsniveaus.

Ook moet de gemeente Maastricht als werkgever het goede voorbeeld geven als het gaat over werk. Dat betekent vaste banen, kwaliteit van werk en minder flexibele jobs.

Als je (tijdelijk) niet kunt werken, heb je recht op hulp om aan de slag te komen. Mensen die hulp nodig hebben, worden te vaak vanuit wantrouwen benaderd. Wij weten dat een zetje in de rug met vertrouwen veel beter werkt.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Samen met de universiteit, bedrijven en provincie blijven investeren in de Maastricht Health Campus.

Zo helpen wij het realiseren van diversiteit in banen voor onze inwoners. De Health Campus, verbonden met de universiteit, het ziekenhuis, en ook met start ups en conferenties, is een belangrijke motor voor goed werk.

 • We kijken over de grenzen heen.

Onze grenzen zien we niet langer als barrières, maar als kans om het beste uit deze (Eu)regio te halen. Maastricht is Europa, laat dat dan ook vooral de basis van verdere groei en samenwerking zijn.

 • Leegstaande gebouwen vrij maken voor kleine ondernemers.

Voor beginnende bedrijven, creatieve ondernemers en makers is het moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. Wij willen zorgen dat leegstaande gemeentelijke en particuliere panden voor hen beschikbaar komen zodat zij op die nieuwe plekken vol­doende tijd krijgen om zich te ontwikkelen.

 • In de regio moeten we gezamenlijk optrekken om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Wij trekken samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg en het provinciebestuur op om nieuwe bedrijven naar de regio te halen. Wij richten ons alleen op bedrijven die goed werk en een eerlijk salaris garanderen voor al hun medewerkers.

 • Betalingsregelingen en maatwerk voor ondernemers in tijden van Corona.

De coronapandemie raakt veel kleine ondernemers hard. Zij zullen er nog lang last van houden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente betalingsregelingen blijft aanbieden voor gemeente­lijke belastingen. Dit geeft ondernemers rust en zo kunnen ze hun per­soneel in dienst houden.

 • De gemeente Maastricht moet een goede werkgever zijn.

Mensen die voor de gemeente werken in een gangbare duurzame functie, krijgen een vaste baan bij de gemeente. Dit geldt nadrukkelijk ook voor schoonmakers, beveiligers en uitzend­krachten.

 • Een minimumloon van €14 euro per uur.

Wij willen dat de gemeente een loon van minimaal 14 euro garandeert voor mensen die voor haar werken. Zo zorgen wij dat minder mensen arm zijn. Ook bij inkoop en aanbe­stedingen zetten wij goed werk, degelijke arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid voorop.

Op de gemeente moet je kunnen rekenen, vooral als het even tegenzit. Helaas gebeurt in de praktijk vaak juist het omgekeerde. De PvdA Maastricht vindt dat mensen centraal moeten staan. Dat bete­kent problemen oplossen, werk laten lonen en nieuwe mogelijkheden bieden. En voor wie er geen geschikte plek is op de arbeidsmarkt, zorgen we voor een veilige werkplek met goede ondersteuning.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op hulp en begeleiding.

Waar nodig helpen wij mensen die recht hebben op een indicatie voor beschut werk. De gemeente werkt hierin mee en niet tegen.

 • Eén loket voor mensen met vragen over werk, carrière en opleiding.

De informatie die de gemeente geeft, is vaak te ingewikkeld. Het moet duidelijker en begrijpe­lijker. De gemeente is er voor de burger en moet geen blok aan het been zijn, maar de burger centraal stellen. Wij moeten mensen niet ‘van het kastje naar de muur’ sturen.

 • Uitkeringen mogen geen moeras zijn van formulieren en dingen die je moet doen.

Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie en het spreekwoordelijke papierprikken. Mensen in de bijstand moeten, net als in Amsterdam, ieder jaar €1200 euro aan giften mogen behouden.

 • Wij helpen mensen met het oplossen van schulden.

Goede schuldhulpverlening en armoedebeleid zorgen ervoor dat mensen weer mee gaan doen. De gemeente draagt hieraan bij door het instellen van een schuldenpauze.

 • Werken met een uitkering moet lonen.

Mensen mogen iedere maand €200 euro bijverdienen, voordat hun uitkering lager wordt. Als het toch niet lukt om te blijven werken, kun je altijd terug naar je vorige situatie.

 • Maastricht moet meer gebruik maken van scholingsaanbod in de Euregio.

Wij vergroten het aanbod van betaalbare opleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden door beter samen te werken in de Euregio. Volwasseneneducatie voor onze burgers kan beter door samen te werken met onze buren.